Issue 9, 1990


Литературна мисъл
Иван Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Лазар Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоянка Бабалиевска
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Ефендулов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Милчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Емилия Стаматова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Влахов-Мицов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илиана Монова
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Петкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Мартин Тачков
info@litmis.eu
Институт за литература
Йозеф Шкворецки
info@litmis.eu
Институт за литература
Моника Скобронски
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Светла Петкова. Митологически представи и фолклорна образност (Чумата в българския песенен фолклор
Димитър Ефендулов. „Проглас към евангелието” в отношението към библейските текстове
Стефан Влахов-Мицов. Корените на човешкия дух (Генчо Стоев)
Дочо Леков. Текстология и рецептивна естетика
Любомир Милчев. Мястото на литературното произведение - тук или другаде
Лазар Цветков. Духовните търсения на Пастернак
Никита Нанков. За художествената проза на Едгар Алан По на български

Трибуна на студенти литератори
Мартин Тачков. Лудостта на Гъливер (Отношението автор - герой)

Из световната есеистична мисъл
Иван Павлов. Йозеф Шкворецки – създател и рушител на митове
Йозеф Шкворецки. Мисли на читателя на детективския жанр

Научни съобщения
Моника Скобронски (ФРГ). Неизвестен първоизточник на един превод на Елена Мутева
Людмила Малинова. Непубликувани писма на Евгения Марс до Иван Вазов
Илиана Монова. „Вечен трепет” от Димитър Бояджиев. Опит за анализ

Литературни списания от СССР, ГДР и ФРГ. - 34, 1990, № 9, 138.

Преглед
Илия Тодоров. Био-библиографски указател за Софроний Врачански
Емилия Стаматова. Някои моменти от историята на словашката текстология (Text a textologia. Veda)

Хроника
Стоянка Бабалиевска. Заседание на едиционно-текстологическата комисия при Международния комитет на славистите