Анализи

Андреев, В. Д. (Ленинград). За изучаването на българо-съветските литературни взаимоотношения на съвременния етап. - 25, 1981, № 2, 59.
Атанасова, Цветанка. За национална по дух литература. - 25, 1981, № 2, 70.
Беляева, Сабина. Уроците на Матвей Вълчев (Към един съвременен прочит на романа „Ферма в Сертон”). - 33, 1989, № 10, 65.
Биолчев, Боян. Самобитност и европейски традиции в поезията на Полския Ренесанс. - 25, 1981, № 2, 86.
Вичев, Добри. По въпроса за „епическата вълна” и литературния процес в България през периода 1949 - 1956 г. - 25, 1981, № 2, 65.
Георгиев, Никола. „Андрешко” от Елин Пелин. - 23, 1979, № 1, 114.
Георгиев, Никола. „Епилог” от Петко Славейков и епилогът на един етап от българската поетика. - 25, 1981, № 5, 60.
Даскалов, Николай. Романтическият образ на националния подем в творчеството на двама славянски поети. – 20, 1976, № 5, 113 – 127.
Звезданов, Николай. „Бомбето” от Йордан Радичков. - 25, 1981, № 8, 49.
Иванова, Мария. Размисли около два балкона. - 33, 1989, № 2, 98.
Кирков, Димитър. Мит и реалност („Дървото на греха” от Дико Фучеджиев). – 24, 1980, № 6, 123.
Кирков, Димитър. Остава една последна дума... („Завръщане” от Генчо Стоев). - 25, 1981, № 2, 42.
Кирков, Димитър. Цената на духовната победа („Цената на златото” от Генчо Стоев). - 25, 1981, № 1, 74.
Кирова, Лидия. Георги Кирков в южнославянски контекст. - 25, 1981, № 8, 76.
Коларов, Радосвет. „Обесването на Васил Левски” и поетиката на Ботев (опит за още една интерпретация). - 22, 1978, № 1, 60.
Коларов, Радосвет. Между мрака и светлината. (Наблюдения върху поемата на Иван Вазов „Паисий”). - 21, 1977, № 2, 85.
Коларов, Радосвет. Структура на идейно-художествения свят в поемата на Гео Милев „Септември”. – 20, 1976, № 5, 99 – 113.
Маринов, Митко. Пет страници от романа „Иван Кондарев”. - 28, 1984, № 4, 130.
Маркова, Ралица. Стихосбирката на Веселин Ханчев „Испания на кръст”. - 33, 1989, № 7, 117.
Монова, Илиана. „Кръстопът” и „Кръстопът на бъдещето” от Димчо Дебелянов (Опит за сравнение). - 23, 1979, № 5, 98.
Монова, Илиана. Реализация на мотива „самотно страдание” в две стихотворения. – 24, 1980, № 4, 94.
Нанков, Никита. За робския ден и българската нощ („Една българка” от Иван Вазов). – 24, 1980, № 6, 104.
Пановв, Александър. „Албена“ – жанр и наративна структура. - 63, 2020, №2, 122-128, 19-48.
Папанчев, Георги. „Потокът на съзнанието” и съвременният английски роман. - 25, 1981, № 8, 99.
Попиванов, Иван. Мотивът за революционните борби в цикъла на Пенчо Славейков „Харамии”. - 21, 1977, № 2, 101.
Рашева, Цанка, Маргарита Славова. Наблюдения върху поетическата ономастика в Йовковия разказ „Шибил”. – 24, 1980, № 9, 68.
Тенев, Любомир. „Майстори” на Рачо Стоянов. - 27, 1983, № 1, 97.
Тенев, Любомир. Петко Тодоров и неговата драма „Зидари”. - 25, 1981, № 8, 59.
Тиханов, Галин. Споменното начало в една българска стихосбирка. - 33, 1989, № 5, 93.
Цанева, Милена. Лирически патос и художествена структура („Кочо, или Защитата на Перущица” от Иван Вазов). - 21, 1977, № 9, 80.