Анкети

Анкети
Арнаудов, Михаил. Как създава Кирил Христов? Из една биографическо-психологическа анкета. – 9, 1965, № 2, 73 – 99.
Арнаудов, Михаил. Към биографията на Кирил, Христов. – 10, 1966, № 4, 115 – 149.
Басат, Емил. В „Пикуик клуб” с Нели Доспевска. - 33, 1989, № 8, 117.
Басат, Емил. Венец от несбъднати надежди (Разговори със Стефан Гечев). – 35, 1991, № 4, 227.
Басат, Емил. Съпроводен от попътен вятър. - 34, 1990, № 5, 120.
Бояджиева, Ваня. Някои моменти от творческия процес на драматурга. [Разговор с Камен Зидаров]. – 4, 1960, № 4, 104 – 120.
Бояджиева, Ваня. При Елисавета Багряна. – 11, 1967, № 3, 140 – 147.
Гарева, Мария. При Иван Радоев. - 30, 1986, № 9, 100.
Григоров, Георги М. Четири разговора с Ангел Тодоров (детство, юношество, гимназиални години). – 26, 1982, № 8, 107.
Григорова, Людмила. Разговори у дома. - 23, 1979, № 5, 28.
Гуляшки, Андрей. За жанровото разнообразие в белетристиката и няколко думи за себе си. – 1, 1957, № 6, 79 – 83.
Гуляшки, Андрей. Мироглед, метод, стил, жанрово разнообразие. – 1, 1957, № 5, 53 – 58.
Дамянова, Румяна. Литературна анкета с Илия Волен. - 22, 1978, № 2, 52.
Димитров, Благой. Из анкетата с Давид Овадия. - 25, 1981, № 8, 119.
Димчева, Росица. Из живота и творчеството на Станислав Стратиев (Анкета от 1982 г.). – 39;40, 1995-1996. № 1, 147.
Йорданов, Христо. „Аз пиша само тогава, когато обичам и се боря.. . „ (Атанас Далчев). - 30, 1986, № 8, 93.
Йорданов, Христо. „И благородно сърце, и светла душа, и дълбок разум...” – 24, 1980, № 10, 104.
Йорданов, Христо. Когато обективната истина прерасне в чудесна субективност. - 22, 1978, № 3, 78.
Йорданов, Христо. Среща с писателя Гьончо Белев. – 3, 1959, № 3, 110 – 119.
Карабелова, Магда. Недовършени разговори (Анкета с Вера Мутафчиева). – 38, 1994, № 4, 153.
Коларов, Стефан. В света на Георги Караславов. - 22, 1978, № 5, 27.
Коларов, Стефан. Мъжествена вяра и нравствен патос (Христо Радевски). - 23, 1979, № 4, 43.
Коларов, Стефан. С жизнена и художествена правда (в света на Георги Караславов). - 25, 1981, № 1, 150.
Константинова, Елка. В творческата лаборатория на Георги Караславов. – 15, 1971, № 4, 11 – 21.
Найденова-Стоилова, Ганка. В творческата лаборатория на писателя Димитър Талев. [Продължение]. – 1, 1957, № 2, 83 – 97.
Найденова-Стоилова, Ганка. В творческата лаборатория на писателя Димитър Талев. – 1, 1957, № 3, 88 – 104.
Найденова-Стоилова, Ганка. В творческата лаборатория на писателя Димитър Талев. – 1, 1957, № 1, 93 – 102.
Натев, Атанас. Разговор с Емилиян Станев: Достоверност и истина. – 18, 1974, № 1, 3 – 8.
Недялков, Христо. Срещи и разговори със Стоян Загорчинов. – 20, 1076, № 7, 103 – 115.
Ничев, Драган. При Генчо Стоев. - 25, 1981, № 9, 102.
Ничев, Драган. При Ефрем Каранфилов. - 28, 1984, № 1, 118
Обретенова, Юлия. Емил Манов. - 23, 1979, № 9, 58.
Сарандев, Иван. Елисавета Багряна: поезията е трудно и отговорно дело. - 28, 1984, № 5, 118.
Свиленов, Атанас. При Дамян Дамянов. Литературна анкета. – 18, 1974, № 4, 72 – 90.
Стефанова, Йорданка. Вичо Иванов: „У всички намирам по нещо...”. - 23, 1979, № 1, 134.
Стоянов, Людмил. Отговори на въпроси на съветския литературовед Д. Ф. Марков. – 1, 1957, № 1, 102 – 105.
Стоянов, Людмил. Творческият авторитет на писателя. – 6, 1962, № 6, 3 – 14.
Тихолов, Петко. Срещи и разговори с Михаил Арнаудов. – 12, 1968, № 4, 150 – 164.
Тодорова, Мариана. За човешкото време между две бездни. - 33, 1989, № 6, 120.
Тонков, Петър. „Един порив към духовното...” (Из литературната анкета с Иван Мирчев). - 28, 1984, № 3, 129.
Цолов, Димитър. „Без поезия няма театър...” (При Любомир Тенев). – 24, 1980, № 3, 98.
Янева, Весела. „Аз не съм писател-измислител” (Разговор с Добри Жотев). - 22, 1978, № 8, 108.

Интервюта
Вичев, Добри (Берлин). Непубликувано на български интервю с Павел Вежинов. - 31, 1987, № 9, 100.
Каранов, Констанин. Живот, посветен на средновековната литература (Разговор с проф. Пол Зюмтор). - 32, 1988, № 8, 99.

Проблеми на литературната анкета
Балабанова, Христина. Литературната история. - 28, 1984, № 7, 131.
Бъклова, Катя. За литературния прототип. - 28, 1984, № 7, 125.
Ганчева, Бистра. В лекционния курс. - 28, 1984, № 7, 129.
Йорданов, Александър. Критическа преценка. - 28, 1984, № 7, 119.
Обретенова, Юлия. За творческата интелигенция. - 28, 1984, № 7, 123.
Пернишки, Васил. Обучението по литература. - 28, 1984, № 7, 127.
Сарандев, Иван. Продължение на традицията. - 28, 1984, № 7, 118.
Янев, Владимир. Литературната съвременност. - 28, 1984, №, 7, 133.
Янева, Катя. Документалната стойност. - 28, 1984, № 7, 122.