РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS


Албена Кирилова Вачева, доц. дфн

ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград

Dimitris Stamatopoulos, Prof.

University of Macedonia, Thessaloniki

Jolanta Sujecka, Prof, dr hab.

University of Warsaw

Албена Владимирова Хранова, проф. дфн

ПУ „Паисий Хилендарски“

Алберт Бенбасат, проф д-р

СУ „Свети Климент Охридски”

Александър Панов, проф. дфн

Институт за литература – БАН

Амелия Личева, проф д-р

СУ „Свети Климент Охридски”

Ана Стойкова, проф дфн

Институт за литература – БАН

Ангел Ангелов, проф дфн

Институт за литература – БАН

Ангел Игов, гл. ас. д-р

СУ „Св. Климент Охридски“

Бойка Илиева, доц. д-р

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

Бойко Пенчев, доц. д-р

СУ „Св. Климент Охридски“

Владимир Трендафилов, проф. дфн

СУ „Св. Климент Охридски“

Евелина Джевиецка, д-р

Варшавски университет

Елена Налбантова, проф. д-р

Великотърновски университет

Емил Иванов Димитров, доц. д-р

Институт за литература на БАН

Инна Пелева, проф. дфн

ПУ „Паисий Хилендарски”

Йордан Ефтимов, доц. д-р

Нов български университет

Йордан Костурков, доц. д-р

ПУ „Паисий Хилендарски“

Катя Станева, доц. д-р

СУ ”Св. Климент Охридски”

Кета Мирчева

Красимира Даскалова, проф. дфн

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Любка Липчева-Пранджева, проф. дфн

ПУ "Паисий Хилендарски"

Маламир Б. Спасов, гл. ас. д-р

Институт по балканистика с Център по тракология – БАН

Мари Врина-Николов, проф.

INALCO/CREE et CETOBaC

Мариета Гергинова, доц. д-р

Институт за литература – БАН

Миглена Николчина, проф. дфн

СУ „Св. Кл. Охридски“

Милена Кирова, проф. дфн

СУ „Св. Кл. Охридски“

Надя Данова, проф. д. и. н.

Институт по балканистика с Център по тракология – БАН

Николай Папучиев, доц. дфн

СУ „Св. Климент Охридски“

Николай Чернокожев, проф. дфн

СУ „Св. Климент Охридски“

Огнян Ковачев, доц. д-р

СУ „Св. Климент Охридски“

Пламен Антов, доц. дфн

Институт за литература – БАН

Пламен Дойнов, проф дфн

Нов български университет

Рая Заимова, проф. д. и. н.

Институт по балканистика с Център по тракология – БАН

Румяна Л. Станчева, проф. дфн

СУ „Св. Климент Охридски“

Румяна Пашалийска

Национален литературен музей

Светлана Стойчева, проф. д-р

НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"

Силвия Петрова, д-р

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Татяна Евтимова, проф д-р

СУ „Свети Климент Охридски”

Христо Манолакев, проф. дфн

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Цветан Теофанов, проф дфн

СУ „Свети Климент Охридски”

Цветанка Атанасова, доц. д-р

Институт за литература – БАН

Яни Михайлов Милчаков, проф. д-р

Университет по библиотекознание и информационни технологии, ШУ „Епископ Константин Преславски”, СУ „Свети Климент Охридски