Из чуждестранния печат

Дудевски, Христо. Списание „Вопросы литературы”. № 1, 1961 – 5, 1961, № 1, 110 – 111.
СССР – сп. „Вопросы литературы” за 1970 г., кн. 1 – 6. – 14, 1970, № 5, 141 – 143.
Франция, Италия. Биномът марксизъм – структурализъм в някои оценки. – 14, 1970, № 5, 143 – 148.

По страниците на сп. „Вопросы литературы”
Бернщейн, Й. Съвременни аспекти на социалистическия реализъм. Жанровата структура на съвременния роман. – 20, 1976, № 5, 81 – 99.
Давидов, Юрий (Москва). Две схващания за нихилизма (Достоевски и Ницше). – 26, 1982, № 6, 117.
Зверев, Ал. Светлината на Толстой. - 22, 1978, № 10, 96.
Марков, Дмитрий Ф. Исторически отворена система за правдиво изображение на живота. - 21, 1977, № 5, 27.
Храпченко, Михаил. (Москва). Хоризонтите на художествения образ. - 25, 1981, № 6, 49; № 7, 59.
Храпченко, Михаил. Размисли за системния анализ на литературата. – 20, 1976, № 1, 46 – 59.

По страниците на литературни списания от Италия, Полша, САЩ и Франция. – 14, 1970, № 6, 140 – 152.
По страниците на литературни списания от СССР, Полша, Франция, ГДР, Англия. – 15, 1971, № 1, 121 – 131.
По страниците на литературни списания от СССР, Полша и ГФР. – 15, 1971, № 2, 135 – 146.
По страниците на литературни списания от СССР, Полша, Франция, САЩ и Белгия. – 15, 1971, № 3, 126 – 141.
По страниците на литературни списания от СССР, Полша, Франция, ГДР иГФР. – 15, 1971, № 4, 146 – 163.
По страниците на литературни списания от Полша, ГДР, ГФР. – 15, 1971, № 5, 167 – 178.
По страниците на литературни списания от ГДР, Полша, Австрия, ГФР, Франция. – 15, 1971, № 6, 128 – 143.
По страниците на литературни списания от СССР, ГФР, Полша, Испания, Италия. – 16, 1972, № 1, 115 – 129.
По страниците на литературни списания от Полша, Югославия, Франция. – 16, 1972, № 2, 126 – 139.
По страниците на литературни списания от ГДР, ГФР, Дания, Полша, Италия, Франция, Белгия, Австрия. – 16, 1972, № 3, 168 – 186.
По страниците на литературни списания от Полша, Чехословакия, Канада, Франция, САЩ. – 16, 1972, № 4, 119 – 131.
По страниците на литературни списания от ГДР, ГФР, Полша, Англия, Австия. – 16, 1972, № 5, 114 – 129.
По страниците на литературни списания Полша, Унгария, Франция. – 16, 1972, № 6, 129 . 138.
Списания от Полша, Югославия, Англия, Франция. – 17, 1973, № 1, 124 – 136.
По страниците на литературни списания от СССР, Полша, ГФР, Франция, Белгия, Италия. – 17, 1973, № 2, 129 – 147.
По страниците на литературни списания от СССР, Франция, Полша, Англия ГФР. – 17, 1973, № 3, 134 – 149.
По страниците на литературни списания от ГДР, Полша, Франция, Англия, Австрия. – 17, 1973, № 3, 144 – 161.
По страниците на литературни списания от Франция, Полша, Югославия, ГФР, Италия, Австралия, Канада. – 17, 1973, № 6, 99 – 117.
По страниците на литературни списания от Полша, Югославия, Англия, Австрия. – 18, 1974, № 1, 117 – 133.
По страниците на литературни списания от от Полша, Югославия, САЩ, Франция, ГФР. – 18, 1972, № 2, 144 – 161.
По страниците на литературни списания от ГДР, Югославия, ГФР, Англия, Франция. – 18, 1974, № 3, 135 – 150.
По страниците на литературни списания от Полша, ГДР, ГФР, Франция, Англия, САЩ, Австралия. – 18, 1974, № 5, 100 – 125.
По страниците на литературни списания от СССР, Полша, Югославия, ГДР, ГФР, Франция, Дания. – 18, 1974, 0 6, 97 – 124.
По страниците на литературни списания от СССР, ГДР, Полша, Холандия, Австрия, Италия. – 19, 1975, № 1, 119 – 139.
По страниците на литературни списания от ГДР, Унгария, ГФР, САЩ, Дания. – 19, 1975, № 2, 137 – 151.
По страниците на литературни списания от Полша, Югославия, Франция, САЩ, ГФР. – 19, 1975, № 3, 118 – 138.
По страниците на литературни списания от Полша, ГДР, ГФР, Англия, Италия. – 19, 1975, № 4, 125 – 142.
По страниците на литературни списания от ГДР, Австрия, Франция. – 19, 1975, № 5, 138 – 147.
По страниците на литературни списания от ГДР, Англия. – 19, 1975, № 6, 115 – 123.
Литературни списания от Франция, Италия, ГДР. – 20, 1976, № 1, 156 – 162.
По страниците на литературни списания от Полша и САЩ. – 20, 1976, № 2, 141 – 149.
Литературни списания от Англия, ФРанция, ГФР. – 20, 1976, № 3, 161 – 171.
Литературни списания от ГДР и ГФР. – 20, 1976, № 4, 130 – 141.
Литературни списания от ГДР. – 20, 1976, № 5, 140 – 146.
Литературни списания от СССР, Румъния, ГФР, Холандия. – 20, 1976, № 6, 145 – 154.
Литературни списания от ГДР, Франция, Холандия. – 20, 1976, № 7, 123 – 131.
Литературни списания от Унгария и Франция. – 20, 1976, № 8, 104 – 110.
По страниците на литературни списания от СССР, Англия. - 21, 1977, № 1, 151.
По страниците на литературни списания от ГФР. - 21, 1977, № 2, 132.
По страниците на литературни списания от СССР, Румъния, Франция, Австрия. - 21, 1977, № 3, 159.
По страниците на литературни списания от ГФР и Франция. - 21, 1977, № 4, 109.
По страниците на литературни списания от ГДР, Италия, САЩ. - 21, 1977, № 5, 173.
По страниците на литературни списания от Австрия, Франция. - 21, 1977, № 6, 115.
По страниците на литературни списания от СССР, Дания. - 21, 1977, № 7, 140.
По страниците на литературни списания от Унгария, ГФР. - 21, 1977, № 8, 123.
По страниците на литературни списания от СССР, Дания, Белгия. - 21, 1977, № 9, 121.
По страниците на литературни списания от ГДР, Унгария, Холандия. - 21, 1977, № 10, 109.
По страниците на литературни списания от ГДР и ГФР. - 22, 1978, № 1, 138.
По страниците на литературни списания от СССР, Холандия и Италия. - 22, 1978, № 2, 146.
По страниците на литературни списания от Франция. - 22, 1978, № 3, 139.
По страниците на литературни списания от ГДР. - 22, 1978, № 4, 155.
По страниците на литературни списания от ГДР, Австрия и Канада. - 22, 1978, № 5, 141.
По страниците на литературни списания от СССР, Дания и Франция. - 22, 1978, № 6, 138.
По страниците на литературни списания от Унгария и Франция. - 22, 1978, № 7, 147.
По страниците на литературни списания от СССР и Англия. - 22, 1978, № 8, 133.
По страниците на литературни списания от ГДР. - 22, 1978, № 9, 142.
По страниците на литературни списания от СССР и ФРГ. - 22, 1978, № 10, 141.
По страниците на литературни списания от Франция и Италия. - 23, 1979, № 1, 162.
По страниците на литературни списания от ГДР и ФРГ. - 23, 1979, № 2, 126.
По страниците на литературни списания от Дания, Австрия, Холандия. - 23, 1979, № 3, 129.
По страниците на литературни списания от СССР и САЩ. - 23, 1979, № 4, 134.
По страниците на литературни списания от Полша, ФРГ, Италия. - 23, 1979, № 5, 132.
По страниците на литературни списания от ГДР и ФРГ. - 23, 1979, № 6, 147.
По страниците на литературни списания от ГДР. - 23, 1979, № 7, 136.
По страниците на литературни списания от СССР и Франция. - 23, 1979, № 8, 148.
По страниците на литературни списания от СССР и Италия. - 23, 1979, № 9, 149.
По страниците на литературни списания от СССР и Полша. - 23, 1979, № 10, 157.
Литературни списания от СССР и ГДР. – 24, 1980, № 1, 168.
Литературни списания от СССР и Белгия. – 24, 1980, № 2, 127.
Литературни списания от ЧССР и Австия. – 24, 1980, № 3, 124.
Литературни списания от ФРГ и Италия. – 24, 1980, № 4, 117.
Литературни списания от СССР и Дания. – 24, 1980, № 5, 146.
Литературни списания от ГДР, ФРГ, Дания. – 24, 1980, № 6, 153.
Литературни списания от Франция. – 24, 1980, № 7, 140.
Литературни списания от ГДР и Австрия. – 24, 1980, № 8, 161,163.
Литературни списания от ФРГ и Франция. – 24, 1980, № 9, 148, 150, 151.
Литературни списания от Австрия, ФРГ, Испания. – 24, 1980, № 10, 135, 136,138.
Литературни списания от ФРГ и Испания. - 25, 1981, № 1, 187.
Литературни списания от ФРГ и Австрия. - 25, 1981, № 2, 132.
Литературни списания от Унгария, ФРГ и Австрия. - 25, 1981, № 3, 132.
Литературни списания от Австрия, Италия и Испания. - 25, 1981, № 4, 137.
Литературни списания от ГДР, ФРГ и Австралия. - 25, 1981, № 5, 127.
Литературни списания от СССР, ГДР, Куба и САЩ. - 25, 1981, № 6, 146.
Литературни списания от СССР, ФРГ и Франция. - 25, 1981, № 7, 142.
Литературни списания от Франция и Австрия. - 25, 1981, № 8, 143.
Литературни списания от Швеция и САЩ. - 25, 1981, № 9, 147.
Литературни списания от Австрия, Куба и САЩ. - 25, 1981, № 10, 164.
Литературни списания от Франция, Испания и САЩ. – 26, 1982, № 1, 164.
Литературни списания от ГДР и Италия. – 26, 1982, № 2, 154.
Литературни списания от ФРГ и Канада. – 26, 1982, № 3, 138.
Литературни списания от Холандия, Франция, Италия и Куба. – 26, 1982, № 4, 152.
Литературни списания от Австрия и САЩ. – 26, 1982, № 5, 152.
Литературни списания от Франция. – 26, 1982, № 6. 189.
Литературни списания от ФРГ, Италия и Испания. – 26, 1982, № 7, 138.
Литературни списания от Холандия. – 26, 1982, № 8, 154.
Литературни списания от ГДР, Австрия, Франция и Италия. – 26, 1982, № 9, 128.
Литературни списания от ГДР, ФРГ и Франция. – 26, 1982, № 10, 114.
Литературни списания от ГДР, Англия и САЩ. - 27, 1983, № 1, 150.
Литературни списания от Дания, Франция и Куба. - 27, 1983, № 2, 145.
Литературни списания от Франция и Канада. - 27, 1983, № 3, 157.
Литературни списания от ГДР и ФРГ. - 27, 1983, № 4, 168.
Литературни списания от ФРГ, Холандия и Куба. - 27, 1983, № 5, 150.
Литературни списания от ФРГ, Австрия и Франция. - 27, 1983, № 6, 125.
Литературни списания от ГДР и ФРГ. - 27, 1983, № 7, 155.
Литературни списания от ФРГ и Франция. - 27, 1983, № 8, 152.
Литературни списания от ФРГ и Австрия. - 27, 1983, № 9, 119.
Литературни списания от ГДР, Австрия и Испания. - 27, 1983, № 10, 149.
Литературни списания от ГДР, ФРГ и Испания. - 28, 1984, № 1, 163.
Литературни списания от Франция и САЩ. - 28, 1984, № 2, 161.
Литературни списания от Франция. - 28, 1984, № 3, 176.
Литературни списания от ФРГ. - 28, 1984, № 4, 155.
Литературни списания от Австрия. - 28, 1984, № 5, 151.
Литературни списания от СССР, Полша и Франция. - 28, 1984, №6, 143.
Литературни списания от СССР, ГДР, Австрия. - 28, 1984, № 7, 157.
Литературни списания от СССР и ГДР. - 28, 1984, № 8, 143.
Литературни списания от СССР, ФРГ. - 28, 1984, № 9, 141.
Литературни списания от СССР, Дания и Белгия. - 28, 1984, № 10, 103.
Литературни списания от СССР, ЧССР, ГДР и Испания. - 29, 1985, № 1, 138.
Литературни списания от СССР,ФРГ, Дания, Португалия и Венецуела. - 29, 1985, № 2, 153.
Литературни списания от СССР, ФРГ и Дания. - 29, 1985, № 3, 152.
Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и Дания. - 29, 1985, № 4, 154.
Литературни списания от СССР, ГДР, Австрия и Испания. - 29, 1985, № 5, 147.
Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и Белгия. - 29, 1985, № 6, 150.
Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ, Мексико и Колумбия. - 29, 1985, № 7, 157.
Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ. - 29, 1985, № 8, 117.
Литературни списания от СССР, Куба и Чили. - 29, 1985, № 9, 133.
Литературни списания от ЧССР, ГДР,ФРГ. - 29, 1985, № 10, 130.
Литературни списания от СССР, ГДР, Холандия, Англия и Италия. - 30, 1986, № 1, 150.
Литературни списания от СССР, ГДР,ФРГ и Мексико. - 30, 1986, № 2, 163.
Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и Испания. - 30, 1986, № 3, 162.
Литературни списания от СССР, ГДР Австрия, Испания и Куба. - 30, 1986, № 4, 141.
Литературни списания от ГДР, Дания, Франция и Португалия. - 30, 1986, № 5, 127.
Литературни списания от ГДР, ФРГ и Франция. - 30, 1986, № 6, 131.
Литературни списания от ГДР, Холандия и Италия. - 30, 1986, № 7, 128.
Литературни списания от ГДР, ФРГ и Куба. - 30, 1986, № 8, 131.
Литературни списания от СССР, ЧССР, ГДР и ФРГ. - 30, 1986, № 9, 129.
Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и Франция. - 30, 1986, № 10, 158.
Литературни списания от СССР и САЩ. - 31, 1987, № 1, 179.
Литературни списания от СССР, ГДР и ФРГ. - 31, 1987, № 2, 173.
Литературни списания от ЧССР, ГДР и Испания. - 31, 1987, № 3, 148.
Литературни списания от СССР, Дания и Австрия. - 31, 1987, № 4, 165.
Литературни списания от СССР, и Холандия. - 31, 1987, № 5, 164.
Литературни списания от Португалия и Мексико. - 31, 1987, № 6, 107.
Литературни списания от СССР, ГДР и Австрия. - 31, 1987, 7, 122.
Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ. - 31, 1987, № 8, 93.
Литературни списания от СССР, ГДР и ФРГ. - 31, 1987, № 9, 118.
Литературни списания от СССР, Чехословакия и САЩ. - 31, 1987, № 10, 138.
Литературни списания от СССР, ГДР и Холандия. - 32, 1988, № 1, 162.
Литературни списания от СССР. - 32, 1988, № 2, 139.
Литературни списания от ГДР, ФРГ и Испания. - 32, 1988, № 3, 161.
Литературни списания от СССР,ФРГ и Куба. - 32, 1988, № 4, 151.
Литературни списания от СССР, ГДР и Холандия. - 32, 1988, № 5, 160.
Литературни списания от СССР, ФРГ, Австрия и Мексико. - 32, 1988, № 6, 124.
Литературни списания от СССР, ГДР и Унгария. - 32, 1988, № 7, 125.
Литературни списания от СССР и ФРГ. - 32, 1988, № 8, 144.
Литературни списания от СССР, ГДР и Дания. - 32, 1988, № 9, 131.
Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ, Австрия. - 32, 1988, № 10, 138.
Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и Холандия. - 33, 1989, № 1, 112
Литературни списание от СССР, ЧССР, ГДР, ФРГ и Австрия. - 33, 1989, № 2, 139.
Литературни списания от ГДР, ФРГ, Дания, Испания и Португалия. - 33, 1989, № 3, 151.
Литературни списания от ГДР, ФРГ и Холандия. - 33, 1989, № 4, 125.
Литературни списания от СССР, Полша Румъния, ГДР и ФРГ. - 33, 1989, № 5, 130.
Литературни списания от СССР, ЧССР и Дания. - 33, 1989, № 6, 159.
Литературни списания от СССР и Франция. - 33, 1989, № 7, I58.
Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ, Холандия, Испания и САЩ. - 33, 1989, № 8, 146.
Литературни списания от СССР и Франция. - 33, 1989, № 9,156
Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и САЩ. - 33, 1989, № 10, 128.
Литературни списания от СССР и Великобритания. - 34, 1990, № 1, 156.
Литературни списания от СССР, ФРГ и САЩ. - 34, 1990, № 2, 126.
Литературни списания от СССР, Великобритания, САЩ и Мексико. - 34, 1990, № 3, 158.
Литературни списания от СССР, Румъния, ГДР и САЩ. - 34, 1990, № 4, 148.
Литературни списания от Румъния и Мексико. - 34, 1990, № 5, 169.
Литературни списания от СССР, ГДР, САЩ. - 34, 1990, № 6, 142.
Литературни списания от СССР, ГДР и Дания. - 34, 1990, № 7, 156.
Литературни списания от ГДР, ФРГ и Австрия. - 34, 1990, № 8, 133.
Литературни списания от СССР, ГДР и ФРГ. - 34, 1990, № 9, 138.