Issue 8, 1990


Issue 8, 1990
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоянка Бабалиевска
info@litmis.eu
Институт за литература
Румен Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Михайлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пирин Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Сидер Флорин
info@litmis.eu
Институт за литература
Радослав Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Желю Авджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Лазовски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Каменов
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Минач
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефка Пискулийска-Герчева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Желю Авджиев. „Записки по българските въстания” - уникална мемоарна творба (теми, герои, жанр и стил)
Пирин Бояджиев. Вазов в Букурещ
Радослав Радев. Прякорът - форма на комичното в българската белетристика
Димитър Михайлов. Стоян Михайловски и кръгът „Мисъл”
Атанас Лазовски. Народна вяра и култура в разбиранията на Матей Преображенски
Лиляна Минкова. Възрожденска дидактика и робинзониади
Данчо Господинов. Защо и как е написано „Житие и страдания грешнаго Софрония”
Войчех Галонзка (Краков). Разказът „По жицата” на Йордан Йовков. Как е направено литературното пространство

Из световната есеистична мисъл
Владимир Минач. Парадокси около изкуството

Научни съобщения
Георги Каменов. Апокрифно-богомилско влияние в източнородопската фолклорна проза
Сидер Флорин. Знаел ли е Вазов английски?
Румен Стоянов. Първата българска книга за Латинска Америка

Литературни списания от ГДР, ФРГ и Австрия

Преглед
Цветанка Атанасова. Спомени за културния живот между двете световни войни от Кирил Кръстев
Ралица Маркова. Митология, религия и култура (Фолклорът в Стария завет от Джеймс Фрейзър)
Стоянка Бабалиевска. Образи и мисли (Образы и мысли. Литературно-эстетические очерки от Р. Г. Сирадзе)

Хроника
Стефка Пискулийска-Герчева. Трета национална конференция по историческа поетика - Банкя ’90