Issue 7, 1990


Литературна мисъл
Рая Заимова
Институт за балканистика с център по тракология - БАН
Пейо Димитров
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Мариана Тодорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Спасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Каменов
info@litmis.eu
Институт за литература
Жак Битев
info@litmis.eu
Институт за литература
Златина Хлебарова
info@litmis.eu
Институт за литература
София Филипова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ирена Котева
info@litmis.eu
Институт за литература
Румяна Николова
info@litmis.eu
Институт за литература
Атанас Сейков
info@litmis.eu
Институт за литература
Джордж Стейнър
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пейо Димитров. Изборниците на цар Симеон
Любен Георгиев. През далнините на епохи и събития (Срещи и разговори с Дора Габе)
Златина Хлебарова. „Царици на нощта”. Последното поетично послание на П. К. Яворов
София Филипова. Гео Милев и театърът
Иван Спасов. Животът е операция без упойка
Мариана Тодорова. „Дали от утре няма гилотината и хляба да ни реже...”
Ирена Котева. Повествованието в лириката на Жак Превер
Стоян Илиев. Данте и Беатриче
Рая Заимова. Османската тема в западноевропейската литература и театър

Трибуна на студенти литератори
Румяна Николова. За мястото на една побългарена творба („Изгубеното дете” в творчеството на Матей Преображенски)

Научни съобщения
Атанас Сейков. Приятели на Пеньо Пенев

Из световната есеистична мисъл
Джордж Стейнър. Език и мълчание

Литературни списания от СССР, ГДР и Дания

Преглед
Йордан Каменов. „Но разкажи със думи прости...” (Разговори със съвременници на Никола Вапцаров)
Жак Битев. Класика и съвременност (Анхел Париенте, En torno a Gondora, Филип Ван Тигем, Victor Hugo genie sans frontier, Фернандо Песоа, Theoria Poetica)