Issue 5, 1990


Литературна мисъл
Светлана Казакова
info@litmis.eu
Институт за литература
Тереса Домбек
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Басат
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сестримски
info@litmis.eu
Институт за литература
Ирма Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Антон Баев
info@litmis.eu
Институт за литература
Вардарина Спасова
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Савов
info@litmis.eu
Институт за литература
Жерар дьо Нервал
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Марчевски
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Розалия Ликова. Александър Геров - поет на нравственото и философското неспокойствие
Антон Баев. Романтически мотиви в лириката на Иван Пейчев
Ирма Димитрова. Игра и художествен светоглед (Наблюдения върху поезията на Валери Петров)
Раймонд Детрез (Антверпен). От религиозното до националното съзнание
Тереса Домбек (Варшава). Българските неоромантици от кръга „Мисъл” и европейският модернизъм
Вардарина Спасова (Неапол). Каравеловият разказ „Слава” и неговата авторска преработка
Светлана Казакова. Природа на словесния знак в поетическото изкуство на руския футуризъм (Върху материал от Велимир Хлебников)
Здравко Савов. Болестите като духовни метафори

Анкети
Емил Басат. Съпроводен от попътен вятър

Из световната есеистична мисъл
Жерар дьо Нервал. Жак Казот

Научни съобщения
Иван Богданов. Реймско евангелие
Иван Сестримски. Д-р К. Кръстев - редактор на стихове

Литературни списания от Румъния и Мексико

Преглед
Иван Марчевски. Една книга в защита на руската култура „Памятники переводной и русской литературы XIV - XV вв.)
Надежда Александрова. В сянката на думите от Александър Йорданов