Issue 3, 1990


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Румен Шивачев
Institute for literature, BAS
Виолета Русева
info@litmis.eu
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Огнян Стамболиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Томислав Дяков
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Томова
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлана Семьонова-Гачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Зимомря
info@litmis.eu
Институт за литература
Калина Лукова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Манов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Бориславов
info@litmis.eu
Институт за литература
Василка Драганова
info@litmis.eu
Институт за литература
Антоанета Балчева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пантелей Зарев. Философската подоснова на литературната критика на естетиката в края на XIX век
Николай Аретов. Софроний Врачански и диалогът му със света (Наблюдения върху „Философски мудрости” и „Гражданское позорище”)
Калина Лукова. Лирическото начало в романите на Антон Страшимиров
Николай Даскалов. Болеслав Прус, кладенецът и лабиринтът
Виолета Русева. Поет в прозата
Георги Манов. Проклятието на призванието (Полемиките на Владимир Василев)
Светлана Семьонова-Гачева (Москва). Руският мислител Н. Ф. Фьодоров и литературата

Трибуна на студенти литератори
Румен Шивачев. Любовта у Лилиев

Размисли на писателя
Иван Бориславов. Пол Елюар и художниците

Научни съобщения
Елена Томова. Варшавски хронографен превод на старобългарския книжовник Григорий Презвитер
Томислав Дяков. Фолклорният ритъм в поезията за деца след Освобождението в 1878 година
Василка Драганова. Ранният Сергей Румянцев

Литературни списания от СССР, Великобритания, САЩ и Мексико

Преглед
Антоанета Балчева. Литературата и изкуството на факта („Факт и въображение”, сборник)
Огнян Стамболиев. Две нови изследвания за генезиса на румънския роман (Teodor Virgolici, „Aspecte ale romanolui romanesc din secolul al XIX-lea; Anton Cosma, „Geneza romanolul romanesc”)

Хроника
Николай Зимомря (Ужгород). Значимо слово за Венелин (Резултати от първата научна конференция в СССР, посветена на 150-годишнината от смъртта на Ю. И. Хуца-Венелин)