Issue 2, 1990


Issue 2, 1990
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Каранов
info@litmis.eu
Институт за литература
Лидия Михова
info@litmis.eu
Институт за литература
Анисава Милтенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сестримски
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Трифонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Кунева
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Атанасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Башиянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Веселинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Ивайло Дичев
info@litmis.eu
Институт за литература
Родика Флория
info@litmis.eu
Институт за литература
Майкъл Рифатер
info@litmis.eu
Институт за литература
Антоанета Танева
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Зимомря
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Илия Конев. Делото на Юрий Иванович Венелин в българските хоризонти на европейската славистична и балканистична литература от втората четвърт на XIX век
Константин Каранов. Към анализа на позната творба (П. К. Яворов- „Угасна слънце”)
Алберт Бенбасат. Лилиев и Фурнаджиев - или за нравствеността в литературната всекидневна
Елена Веселинова. Рецепцията на френската моралистична култура у Атанас Далчев

100 години от рождението на Тодор Павлов
ЛМ - Делото на Тодор Павлов и нашата съвременност
Александър Атанасов. Борбата на Тодор Павлов срещу лявото сектантство в БКП и в пролетарското революционно движение (1929 - 1932)

Ивайло Дичев. Утопия/ антиутопия
Родика Флория (Букурещ). Сто години от смъртта на Еминеску

Научни съобщения
Иван Сестримски. Радко М. Радославов
Георги Башиянов. Вариации на тема „неизвестност” (Бележки по повод)

Из световната есеистична мисъл
Майкъл Рифатер. Из Семиотика на поезията

Литературни списания от СССР, ФРГ и САЩ

Преглед
Антоанета Танева. Alexandru Melian, Eminescuunivers. Deschis
Николай Зимомря (Ужгород). О Марко Вовчок от Б. Б. Лобач-Жученко

Хроника
Виолета Кунева. Научна конференция по случай 175-годишнината от рождението на М. Ю. Лермонтов
Цвета Трифонова. Научна програма „Банско - книжовен център”
Лидия Михова. Международни научни сесии, посветени на делото на Юрий Иванович Венелин и Васил Априлов
Ралица Маркова. Юбилейна научна сесия по случай 70-годишнината от рождението на Веселин Ханчев

In memoriam
Васил Колевски. Стойко Божков
Анисава Милтенова. Боню Ангелов