Issue 1, 1990


Литературна мисъл
Атанас Бучков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоянка Бабалиевска
info@litmis.eu
Институт за литература
Богдан Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Огнян Стамболиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Влахов-Мицов
info@litmis.eu
Институт за литература
Екатерина Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Колев
info@litmis.eu
Институт за литература
Мирча Елиаде
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Богдан Богданов. Литература, художествен текст и произведение
Енчо Мутафов. Другоселци, другосветци
Дочо Леков. Васил Д. Стоянов и Райко Жинзифов – представители на две български литературни и културни средища в чужбина
Илия Тодоров. Из биографията на романа „Под игото” (По повод на неговата 100-годишнина)
Атанас Бучков. Проблемът за интерпретацията в теоретичното наследство на М. М. Бахтин
Славчо Иванов. Смехът на Лилиев
Елена Налбантова. Мястото на „Злочеста Кръстинка” в еволюцията на Илия Блъсков като белетрист

Профили
Георги Димов. Черти на една богата славистична и българистична научна дейност

Из световната есеистична мисъл
Огнян Стамболиев. Полифонично митичното слово на Мирча Елиаде (бележки)
Мирча Елиаде. Остров, Евтаназиус

Научни съобщения
Екатерина Иванова. Писма на Веса Генева до Димитър Димов в Испания

Литературни списания от СССР и Великобритания

Преглед
Стефан Влахов-Мицов. Атанас Далчев от Свилен Каролев
Стоянка Бабалиевска. Литература и искусство в системе культуры, сборник
Никола Т. Колев. Българистични изследвания в чест на проф. Роже Бернар, сборник. (Revue des etudes slaves. t. LX, f. 2. En homage Roger Bernard. Etudes bulgares)