Issue 10, 1989


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Едвард Ковалски
info@litmis.eu
Институт за литература
Кольо Севов
info@litmis.eu
Институт за литература
Райнер Мария Рилке
info@litmis.eu
Институт за литература
Таня Галчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван П. Цанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Румен Стоянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Емилия Стаматова
info@litmis.eu
Институт за литература
Йонка Найденова
info@litmis.eu
Институт за литература
Бисерка Рачева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

80 години от рождението на Никола Вапцаров
Иван Попиванов, Духовното богатство на творческата личност
Любен Георгиев, Желязна воля за прогрес (Поетът в двубой с епохата)

Лилия Кирова, Някои особености на критическо-естетическата мисъл у южните славяни на границата на XIX и XX век
Едвард Ковалски (ГДР), Позиции, школи и програми в съветското литературознание през 20-те и 30-те години
Едвин Сугарев, Някои наблюдения върху поетиката на Вен Тин

Анализи
Сабина Беляева, Уроците на Матвей Вълчев (Към един съвременен прочит на романа Ферма в Сертон)

Размисли на писателя
Кольо Севов, Раните на златотърсача

Из световната естетическа мисъл
Райнер Мария Рилке, Модерната лирика

Трибуна на студенти-литератори
Таня Галчева, Телега жизни на А.С. Пушкин и Кони привередливые на В. С. Висоцки като два тип поетическо мислене

Научни съобщения
Иван П. Цанов, „Допълнения” към „Откъси от дневник” на Кирил Христов
Румен Стоянов, Неизвестна Вапцарова книга в Мексико

Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и САЩ

Преглед
Николай Аретов, Българската култура XV - XIX в. от Николай Генчев и История на старогръцката култура. Теоретичен преглед от Богдан Богданов
Емилия Стаматова, Панорама на чешката литература (История на чешката литература Ч. 2. от Христиина Балабанова, Иван Павлов и Величко Тодоров)
Йонка Найденова, Бисерка Рачева. Разпространение и рецепция. Приноси към духовно-историческите връзки в епохата на Просвещението, сборник

Хроника
ЛМ - Шести международен конгрес на балканистика - София’89