Issue 8, 1989


Литературна мисъл
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Иван Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Костадина Йорданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Басат
info@litmis.eu
Институт за литература
Алда Джамбелука-Коссова
info@litmis.eu
Институт за литература
Любка Захариева
info@litmis.eu
Институт за литература
Сузан Зонтаг
info@litmis.eu
Институт за литература
Вера Мечкарова
info@litmis.eu
Институт за литература
Огнян Стамболиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Тороманов
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Михаил Неделчев, Ботевата поезия и историческият живот на мотивите в лириката (Из битието на националния митопоетическия текст)
Александър Панов, Одата като легенда. Левски
Надежда Александрова, Лирическа изповед на Лилиев
Любка Захариева, Творческа история на Диви разкази. Своеобразие на повествователната форма
Енчо Мутафов, Медното гумно, Дионис и сватбените игри (Иван Венедиков: пътища пред тълковното поведение)
Костадина Йорданова, Самота или самоличност (Амнезията в съвременната художествена литература)
Алда Джамбелука-Коссова (Рим), Авторска атрибуция и ръкописна традиция: по повод Повесть о Петре и Февронии

Анкети
Емил Басат, В Пикуик клуб с Нели Доспевска

Из световната естетическа мисъл
Сузан Зонтаг, Две есета

Научни съобщения
Вера Мечкарова, Писма на Георги Райчев до Йордан Мечкаров

Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ, Холандия, Испания и САЩ. - 33, 1989, № 8, 146.

Преглед
Огнян Стамболиев, Dictonarul Literaturu romane de la origini pina la 1900
Радосвет Коларов, „Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев в художествения контекст на своето време от Александър Кьосев
Иван Павлов, Южнославянски литературни сходства (Сходни процеси в литературите на балканските славяни от Лилия Кирова)
Владимир Тороманов, Имената на времето от Валери Стефанов

Хроника
Александър Панов, Втора национална конференция по историческа поетика