Issue 7, 1989


Литературна мисъл
Рая Заимова
Институт за балканистика с център по тракология - БАН
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Андрей Манолов
info@litmis.eu
Институт за литература
Десислава Георгиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Огнян Сапарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
В. А. Захаржевская
info@litmis.eu
Институт за литература
Кристина Патрашкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Танев
info@litmis.eu
Институт за литература
Роберт Музил
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Милчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Дачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенчо Раянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалина Георгиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Георги Димов, Българската литературна историография и културно - естетическото общуване между балканските народи
Кристина Патрашкова, Отношението към мита в съвременната българска драматургия
Огнян Сапарев, Разбиране, интерпретация, херменевтика
Любен Георгиев, Първият антифашистки роман (Хоро на Антон Страшимиров) като присъда над контрареволюцията
Димитър Танев, Бездомник в нощта
Никита Нанков, Бележки за процесуалността в българския литературен модернизъм
В. А. Захаржевская (Киев), Взаимодействие на литературата и изобразителното изкуство: жанрово-стилови типологически паралели
Андрей Манолов, Мнимите бродове на Блез Сандрар

Анализи
Ралица Маркова, Стихосбирката на Веселин Ханчев Испания на кръст

Из световната естетическа мисъл
Роберт Музил, Три есета

Трибуна на студенти-литератори
Любомир Милчев, Смъртен сън на Чавдар Мутафов или приключението на „излизащия” смисъл
Десислава Георгиева, За историзма в драмите Отпращането на гръцките посланици  от Ян Кохановски и Иридион от Зигмунд Красински

Научни съобщения
Йордан Дачев, Срещи и познанства на Йовков в Букурещ
Пенчо Раянов, Йоаким Груев и литературната наука (По ръкописи от линия му архив)

Литературни списания от СССР и Франция

Преглед
Светлозар Игов, Образцов анализ (В художествения свят на романа „Хоро” от Радосвет Коларов)
Рая Заимова, Магдалина Георгиева, България, Италия и Балканите. Обществено-исторически и културно-естетически взаимоотношения XV - XX век, сборник
Илия Тодоров, Една дългоочаквана библиография (Иван Вазов. 1850-1921. Т. I.)