Issue 6, 1989


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Галин Тиханов
Queen Mary University of London
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Валери Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Росен Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Гуляшка-Балканска
info@litmis.eu
Институт за литература
Мариана Тодорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Златко Тасев
info@litmis.eu
Институт за литература
Херман Хесе
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Златко Тасев, Мащаби на поетическата личност
Валери Стефанов, Йовковите герои четат знаците
Славчо Иванов, Домът, Дунавът и равнината в творчеството на Бленика
Александър Йорданов, Иван Радославов – литературно- критически и литературно-исторически възгледи
Николай Аретов, Между манастира и мегдана (Възрожденецът Васил Чолаков)
Светла Гуляшка-Балканска, Към типологията на френския и българския символизъм в литературата

Анкети
Мариана Тодорова, За човешкото време между две бездни

Научни съобщения
Милена Кирова, Мара Белчева в годините на едно приятелство. (Непубликувани писма на Мара Белчева до Кирил Христов)

Из световната естетическа мисъл
Херман Хесе, Размисли за Достоевски

Литературни списания от СССР, ЧССР и Дания

Преглед
Александър Панов, Призори от Светлозар Игов
Христина Балабанова, Pavel Vasak, Аutor - text a splecnost

Хроника
Росен Тахов, Международна научна сесия по случай 150-годишнината от рождението на Райко Жинзифов