Issue 4, 1989


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Анисава Милтенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенка Ватова
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Илиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Дора Колева
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Кадийски
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сестримски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Евлоги Данков
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Ив. Живков
info@litmis.eu
Институт за литература
Люба Никифорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Сашо Марков
info@litmis.eu
Институт за литература
Невена Георгиева
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Васил Колевски, Творец и време
Пенка Ватова, Литературното минало като настояще (Наблюдения върху осмислянето на литературното минало в периодичния печат през войните (1912-1918)
Нина Илиева, Идеал и действителност (Анализ на поемата Сърце на сърцата на Пенчо Славейков)
Иван Радев, Паратекстови аспекти на изява и диалог с читателя (Върху материал от възрожденската литература)
Дора Колева, Лириката на Павел Матев - черти на поетиката
Невена Георгиева-Дикранян, Пясъчният човек и неговите метаморфози във времето

Профили
Георги Цанков, Страници от една духовна биография

Размисли на писателя
Кирил Кадийски, Трима френски поети

Научни съобщения
Анисава Милтенова, Боян Пенев и старата българска литература
Иван Сестримски, Съюзът на българските писатели в защита на Димо Кьорчев

Литературни списания от ГДР, ФРГ и Холандия

Преглед
Тодор Ив. Живков, За личността и делото на Иван Д. Шишманов (Иван Шишманов - строител на българската национална култура и наука от Георги Димов)
Георги Гетов, Българският експресионизъм от Едвин Сугарев
Евлоги Данков, Сашо Марков, Психограма на твореца (Георги Караславов - из психология на творчеството от Зоя Андонова)
Люба Никифорова, Критиката - оцеляване, сбъдване и авторитет (Литература и интерпретация от Огнян Сапарев)