Issue 3, 1989


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Камен Михайлов
Institute for literature, BAS
Виолета Русева
info@litmis.eu
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Николай Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Благовеста Касабова
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Стойков
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Дилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Клод Естебан
info@litmis.eu
Институт за литература
Илка Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Мая Йонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Силвия Цанова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

Съдържание

Милена Цанева, Христо Смирненски и развоят на българската литература
Катя Бъклова, Влайкова равносметка
Благовеста Касабова, Все по-дълбоко в себе си...
Виолета Русева, Повествователни трансформации в българския разказ през 60-те години
Джузепе Дел’Агата, (Италия) Йордан Радичков в Италия
Николай Даскалов, Опит за реабилитация на Хенрик Сенкевич като художник на християнския свят
Николай Бояджиев, Осип Манделщам
Любомир Стойков, Марксизмът и естетическото новаторство (Фридрих Енгелс за партийността в литературата)

Размисли на писателя
Любен Дилов, Може би магическа играчка

Из световната естетическа мисъл
Клод Естебан, Присъствието и изгнанието (Пет есета)

Научни съобщения
Мая Йонова, Старобългарската белетристика в контекста на проблема за средновековната „народна литература”
Илка Иванова, Драматургът и неговите критици

Литературни списания от ГДР, ФРГ, Дания, Испания и Португалия

Преглед
Николай Аретов, The literature of Crime and Detection. Аn Illustrated History from Anticquity of the Present by Waltraud and Brice Cassiday

Хроника
Камен Михайлов, Силвия Цанова. Две научни сесии по случай 140-годишнината от рождението на Христо Ботев