Issue 10, 1988


Литературна мисъл
Пламен Панайотов
info@litmis.eu
Институт за литература
Росен Тахов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любка Захариева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Добри Вичев
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Г. Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Симеон Султанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Томислав Дяков
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Ангел Ангелов. Размишление върху традицията
Добри Вичев (Берлин). Българският модернизъм. Опит за някои уточнения и обобщения
Георги Димов. Михаил Арнаудов и рецепцията на европейската литература и литературна наука
Любка Захариева. Още веднъж за проблемите на сказа в съветското литературознание през 20-те години
Никола Г. Николов. Поемата в съвременния литературен процес
Пламен Панайотов. Романът Доктор Живаго от Борис Пастернак
Симеон Султанов. „Аз съм дискриминиран автор”

Из световната естетическа мисъл
Ханс Магнус Енценсбергер. Фуриите на Сесар Валйехо

Научни съобщения. Документи
Томислав Дяков. Фолклорът като „информационна банка” за историята на литературата
Росен Тахов. За движението на едно заглавие в българската възрожденска литература

Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ, Австрия

Преглед
Алберт Бенбасат. Социални стилове, критически сюжети от Михаил Неделчев
Христо Йорданов. Присъствие от Любен Бумбалов
Иван Попиванов. Последната книга на Николай Дончев (Литературно-критически страници от Николай Дончев)