Issue 7, 1988


Литературна мисъл
Димитър Ефендулов
info@litmis.eu
Институт за литература
Величко Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Барарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитрина Михайлова
info@litmis.eu
Институт за литература
Евдокия Метева
info@litmis.eu
Институт за литература
Радка Кърпачева–Даскалова
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Шайкевич
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Тонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Матев
info@litmis.eu
Институт за литература
Невена Писинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пламен Тотев
info@litmis.eu
Институт за литература
Орин Франк
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Войчех Галонзка (Краков). Българските културни „пътешествия” от модернизма към автентизма
Димитър Ефендулов. История славянобългарска и някои аспекти на проблема за междутекстовите връзки
Радка Кърпачева-Даскалова. Чехов и Елин Пелин. Особености на разказа (сюжет, фабула, композиция)
Евдокия Метева. Основни стилови линии в руската и българската революционна поезия до Октомврийската революция
Иван Радев. Любен Каравелов и общуването му с творчеството на И. С. Тургенев
Величко Тодоров. Литературоведът Карел Чапек
Борис Шайкевич (Одеса). Художествената проза и изобразителното изкуство на българския критически реализъм през втората половина на 20-те и 30-те години на XX век

Научни съобщения. Документи
Иван Матев. Едно италианско списание за българската литература
Невена Писинова. България в литературата на италиански и латински език през XVII век
Ангел Тонов. Два поетически манифеста на сръбския и българския символизъм (Поезия от Йован Дучич и Песен на песента ми от Пейо Яворов)
Пламен Тотев. Разколников като руска интерпретация на типа амбициозен герой
Орин Франк (САЩ). Поетичната лексика на Христо Ботев

Литературни списания от СССР, ГДР и Унгария

Преглед
Димитрина Михайлова. С усет и доказателственост за сложността на явленията (Лермонтов и българската литература от Мария Гургулова)
Красимир Барарев. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории эпосе от Е. А. Мелникова