Issue 6, 1988


Литературна мисъл
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Симеон Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Запрянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георгий Гачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Малинов
info@litmis.eu
Институт за литература
Сидер Флорин
info@litmis.eu
Институт за литература
Карел Чапек
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Младенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Цветанка Неделчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Спасов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Георгий Гачев (Москва). Националните образи на света
Йордан Запрянов. Софроний и Европа
Ангел Малинов. Ирония и естетическа многопласовост в съвременната поезия
Енчо Мутафов. От мита към опита и обратно (Критическата система на Нортръп Фрай)
Сидер Флорин. Размисли за превода на едно малко стихотворение (Гьоте и претворяванията му)
Симеон Янев. Пародията като естетическо отношение и светоотношение

Из световната естетическа мисъл
Карел Чапек. Есета

Научни съобщения. Документи
Никола Младенов. Спомени за Атанас Далчев
Цветанка Неделчева. Непубликувани документи, свързани с Вазовия род

Литературни списания от СССР, ФРГ, Австрия и Мексико

Хроника
Александър Панов. Първа национална конференция по историческа поетика

Преглед

Христо Дудевски. Ръкописните учебници на Добри Чинтулов. Издири, проучил и подготвил за печат Дочо Леков
Никита Нанков. Стоян Михайловски от компаративистично гледище (Стоян Михайловски и френската философска мисъл и литература от Светла Гуляшка-Балканска)
Иван Спасов. Проблемно изследване на съвременната поезия. (За съвременната българска поезия от Константин Еленков)