Issue 5, 1988


Литературна мисъл
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Светла Гуляшка-Балканска
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Даниела Цанева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Влахов-Мицов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илиана Костова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Велев
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Манолов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кенет Уайт
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Иванка Томова-Манова
info@litmis.eu
Институт за литература
Цвета Трифонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Филипов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Георги Велев. За „загадъчната” сценичност на романа Братя Карамазови
Светла Гуляшка-Балканска. Отражения и отблясъци на „темата за огледалото” във френската литература
Христо Дудевски. Уроците на класика на пролетарската литература
Илиана Костова. Българският детски разказ от 20-те години
Дочо Леков. Диалог „творец - възприемател” в текста и чрез текста
Владимир Манолов. Съдбата на един мотив от българска литература в интимната лирика на Владимир Башев

Из световната естетическа мисъл
Кенет Уайт. Спокоен апокалипсис

Профили
Стефан Влахов-Мицов. Георги Мишев

Научни съобщения. Документи
Ангел Тодоров. Мирза Шафи - Пенчо Славейков (Страница от азербайджанско-немско-българските литературни връзки)
Иванка Томова-Манова. Библиотеката на Асен Разцветников
Цвета Трифонова. Неизвестни ранни творби на Никола Вапцаров

Литературни списания от СССР, ГДР и Холандия

Преглед
Сабина Беляева. Книга за Димитър Димов (Димитър Димов от Кръстьо Куюмджиев)
Алберт Бенбасат. Д-р Кръстев Личност и критическа съдба от Любомир Стаматов
Владимир Филипов. Things supernatural and causeless. Shakespearian Romance от Марко Минков.
Даниела Цанева. Славянские литературы в процессе становления и равития (От древности до середины XIX века)