Issue 1, 1988


Литературна мисъл
Галин Тиханов
Queen Mary University of London
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Огнян Сапарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сестримски
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван П. Цанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коспаров
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Парапунски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Юрий Тинянов
info@litmis.eu
Институт за литература
Евтим Евтимов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ерика Лазарова
info@litmis.eu
Институт за литература
Даниела Цанева
info@litmis.eu
Институт за литература
Диониз Дюришин
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Любен Георгиев. Срещи очаквани и неочаквани с Юрий Трифонов
Диониз Дюришин (Братислава). Особените междулитературни общности след първи етап на изследване
Стефан Коспаров. За музикалната структура на Четири квартета от Т. С. Елиът
Енчо Мутафов. Критическото поведение на езика
Александър Панов. Сън за щастие от Пенчо Славейков и жанрът на лирическата миниатюра
Йордан Парапунски. Най-ранното разпространение на Ботевото стихотворение „На прощаване” в България
Инна Пелева. Трансформация на общочовешки културни модели в поезията на Христо Борев
Георги Попов. Книжовното наследство на Кирило-Методиевите ученици
Огнян Сапарев. Към комуникативната поетика на популярните жанрове
Галин Тиханов. Две прощавания („На прощаване” на Христо Ботев и „Сиротна песен” на Димчо Дебелянов)

Из световната естетическа мисъл
Юрий Тинянов. За литературната еволюция

Профили
Евтим Евтимов. Димитър Методиев - куриер на вярата

Научни съобщения.Документи
Надежда Александрова. С почит към Пенчо Славейков
Иван Сестримски. Сава Радулов
Иван П. Цанов. Шолохов и Тихия Дон в България

Литературни списания от СССР, ГДР и Холандия

Преглед
Христина Балабанова. „Основи на сравнителното литературознание. Сравнителното изучаване на литературите и проблемите на съвременната литературна наука” от Боян Ничев
Ерика Лазарова. Културологът Буркхарт („Култура и изкуство на Ренесенса в Италия” от Якоб Буркхарт)
Даниела Цанева. Пътят на едно възраждане („Самобитност и европейски традиции в поезията на Полския ренесанс” от Боян Биолчев)