Issue 10, 1987


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Румен Шивачев
Institute for literature, BAS
Лиляна Минкова
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Благовеста Касабова
info@litmis.eu
Институт за литература
Илка Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Люба Никифорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Барарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Звезданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Бернар Ноел
info@litmis.eu
Институт за литература
Климент Цачев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Цветанка Атанасова. Пейзажът в лириката на Дебелянов
Катя Бъклова. Из историята на българския пътепис от Освобождението до края на века
Николай Звезданов. Всички пътища водят към човека (Черти от поетиката на Йордан Радичков)
Благовеста Касабова. С таланта на писател и гражданин (Орлин Василев)
Дочо Леков. Българският възрожденски читател като интерпретатор и възприемател на текста
Лиляна Минкова. Реално и нереално присъствие (Жорж Санд в преводната литература на Българското възраждане)
Александър Ничев. От Реториката към „Поетиката”

Из световната естетическа мисъл
Бернар Ноел. Есета

Научни съобщения. Документи
Илка Иванова. Непубликувана студия на д-р Кръстев за Змейова сватба от Петко Тодоров
Климент Цачев. Спомени за Ана Каменова и Петко Стайнов
Румен Шивачев. Още за д-р Кръстев и тези около него

Литературни списания от СССР, Чехословакия и САЩ

Преглед
Красимир Барарев. Типы и формы животного эпоса от Е. А. Костюхин
Лилия Кирова. В идеино-художествения свят на трима писатели
Люба Никифорова. Метаморфозата на смъртта в живота и литературата (Заради живота. Как умират героите на българските писатели от Ефрем Каранфилов)
Георги Цанков. Време, литература, човек. Наблюдения върху съвременната българска проза от Сабина Беляева