Issue 9, 1987


Литературна мисъл
Петър Велчев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Димитър Ефендулов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Златко Тасев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кристина Патрашкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Добри Вичев
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Бумбалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Митева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Димитър Ефендулов. Азбучната молитва в светлината на библейските и патристичните текстове
Христина Балабанова. Карел Чапек в контекста на междувоенната чешка литература
Любен Бумбалов. За някои особености на психологизма в творчеството на Георги Райчев
Михаил Василев. Критическата смърт и възкресение (Бележки за западната критика през XX век)
Кристина Патрашкова. Илюзията като самозащита (Според някои пиеси на Юджийн О’Нийл, Тенеси Уилямс и Едуард Олби)

Интервю
Добри Вичев (Берлин). Непубликувано на български интервю с Павел Вежинов

150 години от рождението на Васил Левски
Надежда Александрова. За Левски като човек и Левски като Апостол (Васил Левски през погледа на Захари Стоянов)

90 години от рождението на Асен Разцветников
Вихрен Чернокожев. Смехът на Разцветников

Проблеми на художествения превод
Петър Велчев. Преводът на поезия и поезията на превода

Научни съобщения. Документи
Борис Делчев. Симеон Радев (Как стигнаха до читателите последните му две книги)
Мария Митева, Славчо Иванов. Силистренската Мисъл преди сто години

Литературни списания от СССР, ГДР и ФРГ

Преглед
Илия Конев. Из румънското литературознание днес
Златко Тасев. В талвега на литературното развитие (Съвременна чувствителност от Пантелей Зарев)