Issue 8, 1987


Литературна мисъл
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Запрян Козлуджов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пламен Панайотов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенка Ватова
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Мариана Тодорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Емилия Стаматова
info@litmis.eu
Институт за литература
Юрий Борев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Гранитски
info@litmis.eu
Институт за литература
Ася Кулева
info@litmis.eu
Институт за литература
Виктор Шкловски
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Кунева
info@litmis.eu
Институт за литература
Милена Савова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

70 години от Великата Октомврийска социалистическа революция
Юрий Борев (Москва). Духовният опит на съветската литература и изкуство
Иван Гранитски. Ленин за литературата
Запрян Козлуджов. Проблемът за сказа в съветското литературознание от 20-те години
Васил Колевски. Статиите „Партийна организация и партийна литература” от В. И. Ленин и „Из кой път” от Г. Димитров. Типология и влияние
Ася Кулева. За нравствените устои на живота („Прощаване с Матьора” и „Пожарът” на Валентин Распутин)
Пламен Панайотов. Хулио Хуренито от Иля Еренбург в контекста на две философско- литературни традиции

Из световната естетическа мисъл
Виктор Шкловски. Из книгата Художествената проза. Мисли и разбори

Научни съобщения. Документи
Виолета Кунева. Съветската публицистична мисъл и художествената публицистика на Людмил Стоянов от 1944

Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ

Хроника
Пенка Ватова. Научна сесия по случай 100-годишнината от рождението на Димчо Дебелянов
Милена Савова. Научна сесия по случай 80-годишнината от рождението на Емилиян Станев

Преглед
Сабина Беляева. С патоса на преодоляването (Между анализа и мечтата от Сергей Райков)
Александър Панов. Постиженията и перспективите на една наука (Историческая поэтика. Итоги и преспективы изучения, сборник)
Емилия Стаматова. Dejini literarnej komparatistiky socialistickych krajin, veda
Мариана Тодорова. Отвъд илюзията от Красимира Близнакова и Разговор с времето на Катя Янева