Issue 7, 1987


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Костадина Йорданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Спасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Каменов
info@litmis.eu
Институт за литература
Ефрем Каранфилов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Карадочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Роже Бернар
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Руж
info@litmis.eu
Институт за литература
Евелина Стефанова
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Чолаков
info@litmis.eu
Институт за литература
Албер Камю
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Роже Бернар (Париж). За учениците на Методий
Ефрем Каранфилов. Партийност и хуманизъм
Иван Руж
. Бунтовникът Йордан Йовков
Йордан Чолаков. Асен Златаров и Никола Вапцаров (Паралели и размисли)
Евелина Стефанова. Съотношение на гражданското и нравствено-философското начало в поезията на 60-те и 70-те години (Наблюдения върху творчеството а Любомир Левчев, Иван Цанев и Борис Христов)
Йордан Каменов. В търсене на идеал
Иван Спасов. Пазар на пъстрите мечти (Поезията на Люба Касърова)
Костадина Йорданова. Херман Хесе - диалектика на наставничеството

Из световната естетическа мисъл
Албер Камю. Разбунтувания човек

Проблеми на художествения превод
Николай Аретов. Преводната проза ‘86 (Английски, немски и скандинавски езици)
Георги Цанков. Време за дела (Критиката на превода през 1986 г.)

Литературни списания от СССР, ГДР и Австрия

Преглед
Иван Карадочев. Личности и идеи от Александър Йорданов
Илия Конев. Две значително публикации на Неофит Рилски
Розалия Ликова. Душата на художника от Здравко Чолаков