Issue 6, 1987


Литературна мисъл
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Каменов
info@litmis.eu
Институт за литература
Радослав Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Костадинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Румяна Милева
info@litmis.eu
Институт за литература
Калин Янакиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ханс-Георг Гадамер
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Венедиков
info@litmis.eu
Институт за литература
Румен Яновски
info@litmis.eu
Институт за литература
Светозар Аврамов
info@litmis.eu
Институт за литература
Антон Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Любен Георгиев. Като рисунки от натура (В света на Михалаки-Георгиевите страдалци и правдотърсачи)
Магдалена Костадинова. Някои наблюдения върху темпа на драматургичното действие у Йордан Йовков
Румяна Милева. Характерни черти на драматургията на Валери Петров
Калин Янакиев. Митическото в романа на Томас Ман Йосиф и неговите братя

Из световната естетическа мисъл
Ханс-Георг Гадамер. Относно проблематичността на естетическото съзнание. Неспособността за разговор

Профили
Никола Иванов. Трайно творческо присъствие (Иван Динков)

150 години от рождението на Васил Левски
Радослав Радев. Смъртта на Васил Левски - мит и реалност за литературата ни

Научни съобщения. Документи
Иван Венедиков. Спомени за Симеон Радев
Румен Яновски. Юлий Ронзентал (Портрет на малкия поет)

Литературни списания от Португалия и Мексико

Преглед
Светозар Аврамов. Изследване на съвременната поезия (Съвременната поезия. Естетически насоки от Иван Попиванов)
Антон Бояджиев. Странствуване в света на урбаниста (Богомил Райнов от Светозар Игов)
Йордан Каменов. „Фантастика и съвременност” от Елка Константинова
Любомир Стаматов. Човекът в словото от Панко Анчев