Issue 2, 1987


Литературна мисъл
Валери Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Пенка Ватова
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Жана Николова-Гълъбова
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Златко Тасев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Кенанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Спасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Тодор Живков
info@litmis.eu
Институт за литература
Хорхе-Луис Борхес
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Карадочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Надежда Андрейчин
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Тодор Живков. Живот, отдаден на нашите идеи и идеали
Славчо Иванов. Преживяното от Т. Г. Влайков като народопсихология
Васил Колевски. Максим Горки и съвременните спорове за поетиката на социалистическия реализъм
Жана Николова-Гълъбова. Поетическото превъплъщение на Хайнрих Хайне (Принос към проблемите на преводаческото изкуство)
Иван Спасов. Огънят искри от всичко (Поезията на Магда Петканова)
Валери Стефанов. Другият адрес
Симеон Хаджикосев. Данте, „стилновистите” и традициите на провансалската лирика

Из световната естетическа мисъл
Хорхе Луис Борхес. Есета

Профили
Златко Тасев. Матей Шопкин

Научни съобщения. Документи
Пенка Ватова. Българската театрална критика в периода на войните (1912 - 1918)
Димитър Кенанов. Йоан Лествичник и образът на добрия пастир в Похвално слово за Евтимий Търновски
Яни Милчаков. Към историята на литературно-теоритичната мисъл през Българското възраждане (Непроучено пособие по литературна теория от 1872 г.)
Надежда Андрейчин. Да се примиряваме ли с някои грешки?

Литературни списания от СССР, ГДР и ФРГ

Преглед
Георги Гетов. Литература, общество, идеи. Изследвания на млади научни работници, сборник
Людмила Григорова. Поетическото изкуство от Любомир Левчев
Иван Карадочев. Судьба Пушкина. Роман-исследование от Борис Бурсов