Issue 9, 1986


Литературна мисъл
Радослав Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Атанасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Велизар Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Михайлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Гарева
info@litmis.eu
Институт за литература
Пол Валери
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Александър Атанасов. Тодор Павлов и литературният ни живот след Девети септември. (По повод на една критика)
Цветанка Атанасова. Пейзажната лирика на Емануил Попдимитров
Велизар Илиев. Проблеми на тълкуването на Лесинговия реализъм
Александър Михайлов (СССР). Стереотип или характер? (Младият човек в съвременната съветска проза)
Радослав Радев. Отношението на Васил Друмев, Любен Каравелов, Илия Блъсков и Иван Вазов към народното веселие
Едвин Сугарев. Самотният бунт на дилетанта

Анкети
Мария Гарева. При Иван Радоев

Из световната естетическа мисъл
Пол Валери. Две есета (Положението на Бодлер, Казвах понякога на Стефан Маларме...)

Научни съобщения. Документи
Елка Константинова, Надежда Александрова. Димчо Дебелянов в оценките на съвременниците си

Литературни списания от СССР, ЧССР, ГДР и ФРГ

Преглед
Александър Йорданов. Съдбата на един приказник от Симеон Султанов
Василка Тъпкова-Заимова. La cultura bulgara nel medioevo balcanico-tra Oriente e Occidente Europeo. Atti dell’8’Songresso internazionale di studi sull’alto medioevo