Issue 7, 1986


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Валентин Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Запрян Козлуджов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Чирпанлиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емилия Стаматова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пирин Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георгий Гачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Мая Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Бела Балаш
info@litmis.eu
Институт за литература
Евдокия Метева
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Томова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Валентин Ангелов. Панестетизмът
Пирин Бояджиев. Недопятата песен на Иван Вазов
Георги Гачев (Москва). За националната образност в руската поезия
Мая Иванова. Времето - начин на употреба в съвременния западен роман
Симеон Хаджикосев. Към поетиката на ранния български модернизъм (Кирил Христов и Пейо Яворов)
Стефан Чирпанлиев. Замисъл и творческа история на Записки по българските въстания
Катя Янева. „Тази странна човешка любов” (Сатиричните поеми на Добри Жотев)

Из световната естетическа мисъл
Бела Балаш. Из Киното. Възникване и същност на едно ново изкуство

Научни съобщения. Документи
Николай Аретов. Интересът към творчеството на Мари Льопренс дьо Бомон в България през Възраждането
Евдокия Метева. Българското битие на древноруския паметник Слово о полку Игореве
Елена Томова. Ново кратко проложно житие на Иван Рилски

Литературни списания от ГДР, Холандия и Италия

Преглед
Запрян Козлуджов. Филологическа герменевтика от Г. И. Богин
Емилия Стаматова. Панорама на чешката литература (История на чешката литература. Част I, от Иван Павлов и Величко Тодоров)