Issue 6, 1986


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Петър Велчев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Пантелей Зарев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Кристина Патрашкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Йонка Кръстева
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Спасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Каменов
info@litmis.eu
Институт за литература
Албер Камю
info@litmis.eu
Институт за литература
Иванка Васева
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитрина Михайлова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Стоев
info@litmis.eu
Институт за литература
Красен Тенев
info@litmis.eu
Институт за литература
Румяна Йовева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пантелей Зарев. XIII конгрес и духовният напредък
Лилия Кирова. Историческите романови хроники на Иво Андрич (Художникът и балканският кръстопът)
Илия Конев. Европеизирането като проблем на сравнителното литературознание и обществознание
Йонка Кръстева. Американският роман на протеста и Втората световна война. В търсене на главен герой
Кристина Патрашкова. Културният мит в драматургията на Йордан Радичков
Иван Спасов. Целебен извор раната измива (Поезията на Бленика)

Из световната естетическа мисъл
Албер Камю. Нобелова реч. Морето отблизо (Корабен дневник)

Профили
Георги Цанков. Ефрем Каранфилов

Научни съобщения. Документи
Иванка Васева. Руският превод на поемата Септември през очите на българина
Петър Велчев. Димитър Благоев, списание Ново време и студентският протест от април 1900 г. (Две неизвестни писма на Дядото)
Димитрина Михайлова. Произведенията на Пенчо Славейков в руския и съветския културен живот

Литературни списания от ГДР, ФРГ и Франция

Преглед
Йордан Каменов. Художествена литература и работническата класа от Иван Руж
Стефан Стоев. Критик с позиция (Поезия и позиция от Николай Петев).
Красен Тенев. С патоса на критическата преоценка (Г. П. Стаматов. За някои страни от поетиката на разказа от Румяна Йовева)