Issue 4, 1986


Литературна мисъл
Димитър Аврамов
info@litmis.eu
Институт за литература
Величко Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Ксения Киселинчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Мариана Тодорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Влахов-Мицов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Велев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Карадочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Ив Бонфоа
info@litmis.eu
Институт за литература
Екатерина Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Пантелеев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Димитър Аврамов. Поет и съвременност
Милена Кирова. Нравствено-психологическата поема в българската литература от края на XIX век
Георги Велев. Един опит за диалектическа съпоставка между Елин Пелин и Йордан Йовков
Стефан Влахов-Мицов. Дико Фучеджиев – черти към незавършен портрет
Николай Даскалов. Опозицията „естет – диктатор” в романа на Хенрик Сенкевич Quo vadis
Ксения Киселинчева. Проблеми в драматургията на Юджийн О’Нийл и Шон О’Кейси

Из световната естетическа мисъл
Ив Бонфоа. Три есета (Цветя на злото, Пол Валери, Преводът на поезия)

Научни съобщения. Документи
Екатерина Иванова. Чуждестранната художествена мисъл в творческия кръгозор на Димитър Димов
Димитър Пантелеев. Спомен за списание Хиперион и за неговите редактори Людмил Стоянов и Теодор Траянов

Литературни списания от СССР, ГДР Австрия, Испания и Куба

Преглед
Иван Карадочев. Поезия и поети от Константин Еленков
Величко Тодоров. Съвременният български и чешки роман от Иван Павлов
Мариана Тодорова. Творци от няколко поколения от Здравко Петров