Issue 3, 1986


Литературна мисъл
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Дочо Леков
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дилевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Трифон Банков
info@litmis.eu
Институт за литература
Юрий Борев
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Делчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Климент Цачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Обретенов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Александър Обретенов. „Априлската линия на партията е пряко продължение на Димитровия курс...”
Трифон Банков. Споменът, надеждата и краят (Историческата тема в българската литература от времето на византийското иго)
Дочо Леков. Риториките в книжовния живот през Възраждането
Радосвет Коларов. Преобърнатият народен космос
Катя Бъклова. За пътеписите на Антон Страшимиров
Христо Дудевски. Изкуство, за което се воюва
Юрий Борев (Москва). Херменевтика и изкуство (Разбиране и интерпретация)

Научни съобщения. Документи
Николай Дилевски. Стогодишнината на френския превод на Житие и страдания грешнаго Софрония от Луи Леже (1885 - 1985)
Климент Цачев. В ония дни
Борис Делчев. Срещи и разговори с Атанас Далчев

Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и Испания

Преглед
Георги Гетов. Литературни идеи на XX век. Индивид и култура от Атанас Натев
Александър Панов. Ретроспекция и основа (Българската литературна критика за Гео Милев, сборник)
Николай Даскалов. Maria Podraza-Kwiatkowska, Somnambulici, decadenci, herosi