Issue 2, 1986


Литературна мисъл
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Колевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сестримски
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Младенов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Каменов
info@litmis.eu
Институт за литература
Добри Вичев
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Христов
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Ман
info@litmis.eu
Институт за литература
Борислав Филипов
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Дойренска
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Пред 30-годишнината от априлския пленум и XIII конгрес на БКП
Васил Колевски. Теоретичното наследство на В.И Ленин и проблемите на социалистическия реализъм
Михаил Василев. Априлският спор в печата за пътя на литературата (Продължение)

Алберт Бенбасат. Творческият диалог между Никола Вапцаров и Антон Попов
Добри Вичев (Берлин). Изкуството като „особена радост”. За разказите на Йордан Йовков
Йордан Каменов. За някои личностни характеристики на Никола Вапцаров и естетическите им превъплъщения
Едвин Сугарев. Вестник Българан (1904 – 1909)
Димитър Христов. Стоян Михайловски в националната литературна традиция (Опит за съвременен прочит)

Българо-скандинавски литературни взаимоотношения
Георги Димов. Иван Шишманов за Георг Брандес и Хенрих Ибсен
Розалия Ликова. Ибсен и българският символизъм
Иван Попиванов. Кнут Хамсун и българската литература
Симеон Хаджикосев. Дебелянов и Якобсен

Из световната естетическа мисъл
Катя Ман. Моите ненаписани мемоари
(Борислав Филипов. За Ненаписаните мемоари и тяхната авторка)

Научни съобщения. Документи
Магдалена Баева, Маргарита Дойренска. Новооткрити писма на Асен Разцветников до Ангел Каралийчев
Иван Сестримски. Народният будител Стефан Захариев

Литературни списания от СССР, ГДР,ФРГ и Мексико

Хроника
Ралица Маркова. Трета национална комплексна младежка научна конференция по проблемите на литературознанието
Катя Станева. Национална научна конференция по случай 200-годишнината от рождението на Неофит Бозвели

Преглед
Александър Кьосев. Митът, литературата и литературоведът (Мит и литература от Богдан Богданов)
Иван Младенов. Прозирната неяснота (Анализ на лирическата творба от Николай Георгиев)