Issue 3, 1985


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Свилен Каролев
info@litmis.eu
Институт за литература
Добрин Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Михаил Василев
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Ничев
info@litmis.eu
Институт за литература
Паул Корня
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Федоренко
info@litmis.eu
Институт за литература
Румяна Пашалийска
info@litmis.eu
Институт за литература
Веселин Вапорджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Невена Георгиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Румяна Йовева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Михаил Василев. Разказът и повестта в детската ни литература между двете световни войни
Румяна Йовева. За реалистичното изображение в разказите на Георги Стаматов
Свилен Каролев. Атанас Далчев. Зараждане и оформяне на естетико-критичесите му възгледи
Паул Корня (Румъния). Пътища и перспективи в съвременната социология на романа
Александър Ничев. Въпросите на трагедията в един коментар на Поетиката
Клео Протохристова. Към теорията на пародийното
Николай Федоренко (Москва). Прекъснат диалог (Към творческия портрет на Павел Вежинов)

Научни съобщения. Документи
Добрин Добрев. Поглед към проблемите и възможностите на лингво поетиката
Румяна Пашалийска. Новооткрити писма на Николай Лилиев до Христо Герчев

Литературни списания от СССР, ФРГ и Дания

Преглед
Веселин Вапорджиев. Оратори на немската Реформация. Мартин Лутер, Томас Мюнцер, сборник
Невена Георгиева. Gerard Genette, Nouvau discous du recit
Георги Цанков. Телескоп, път и две сиамски котки от Вера Ганчева