Issue 1, 1985


Литературна мисъл
Надежда Андреева
info@litmis.eu
National Academy for Theatre and Film Arts
Петър Велчев
info@litmis.eu
Institute for literature, BAS
Цветан Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Гетов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Лилия Кирова
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Каменов
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Божидар Кунчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йохан Готфрид Хердер
info@litmis.eu
Институт за литература
Спас Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Красимир Кунчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Йордан Николов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Надежда Андреева. Литературното наследство на проф. Константин Гълъбов
Божидар Кунчев. Преди да започне бъдещето
Катя Станева. Читателят в поетическия текст (По материали от българската поезия през 60-те и 70-те години на XIX в.)
Илия Тодоров. Личността и делото на Константин Величков
Цветан Тодоров. Бележки по Персийските писма

Из световната естетическа мисъл
Йохан Готфрид Хердер. Шекспир

Проблеми на художествения превод
Спас Николов. Преводни проблеми при прозата на модернизма

Профили
Александър Йорданов. Крум Григоров

150 години от рождението на Любен Каравелов
Любомир Георгиев. Белетристиката на Любен Каравелов и българската народопсихология
Красимир Кунчев. Фолклорни архитипове и влияния върху начина на повествуване в белетристиката на Любен Каравелов

Научни съобщения. Документи
Елка Константинова, Надежда Александрова. Писма на Димитър Подвързачов до Николай Лилиев
Михаил Неделчев. Размисли върху няколко неизвестни писма на Яворов
Иван Радев. Българска христоматия - творческо-критическа рецепция на естетическия ни развой до 80-те години

Литературни списания от СССР, ЧССР, ГДР и Испания

Преглед
Георги Гетов. Погледи към две литератури от Иван Цветков
Людмила Григорова. Художественный мир Бернарда Шоу от Пьотр Балашов
Йордан Каменов. Поредицата Литературно-критически очерк през 1982-1984
Лилия Кирова. Българската критика за Христо Ботев, сборник
Йордан Николов. В дни на ратни беди. Очерк за времето и за личността на Презвитер Козма от Константин Мечев

Хроника
ЛМ – Световен парламент на майсторите на художественото слово. Мисли на писатели – участници в Петата международна писателска среща в София ’84
П. В. (Петър Велчев) Юбилейна научна сесия за Никола Вапцаров