Issue 10, 1985


Литературна мисъл
Александър Панов
Институт за литература, Българската академия на науките
Рая Заимова
Институт за балканистика с център по тракология - БАН
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлозар Игов
info@litmis.eu
Институт за литература
Райнер Мария Рилке
info@litmis.eu
Институт за литература
Бисерка Рачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Сидер Флорин
info@litmis.eu
Институт за литература
Цветанка Неделчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Карадочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Кунева
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Йорданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Йорданка Холевич
info@litmis.eu
Институт за литература
Соня Баева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Георги Димов. Бележит учен–родолюбец и гражданин-хуманист
Рая Заимова. Българо-византийските общувания в западноевропейската художествена литература през XVI в. (Мотивът за цар Ватран и рицаря Руджеро)
Светлозар Игов. Богомил Райнов – пътят към прозата
Катя Йорданова. Психология на страданието и устрема. (За роман на Добрило Ненадич Доротей)
Иван Радев. Антон Дончев – „Докато не превърна цялата история в мой спомен...”

Из световната естетическа мисъл
Бисерка Рачева. Красотата като съпротива. Рилке за изкуството (Въведение)
Райнер Мария Рилке. Писма

Профили
Йорданка Холевич. Петър Динеков. (По случай 75 години от рождението му)

100 години от Съединението и Сръбско-българската война
Соня Баева. Първи крачки в борбата за Съединение
Милена Цанева. Българската литература и Сръбско-българската война

Научни съобщения. Документи
Виолета Кунева. Димитровската тема в българската публицистика
Цветанка Неделчева. Неизвестни писма на Вазов и неговото семейство
Сидер Флорин. Поезия на нонсенса (Същност и превод)

Литературни списания от ЧССР, ГДР, ФРГ

Преглед
Иван Карадочев. Силуети от вчера и днес от Елка Константинова
Александър Панов. Към проблемите на литературната история от позициите на теорията („Труды по знаковым системам” 17 и 18. Ученные записки ТГУ)