Issue 6, 1985


Литературна мисъл
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Богданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Славчо Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Емилия Стаматова
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Пачев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Б. Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Светлина Николова
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Свобода Генкова
info@litmis.eu
Институт за литература
Дженю Василев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Ангел Ангелов. Психологическата стилистика на Лео Шпитцер
Сабина Беляева. Символиката на дома в съвременната българска литература
Николай Даскалов. Черти от поетиката на романа Пепелища от Стефан Жеромски
Славчо Иванов. Васил Пундев като литературен критик
Емилия Стаматова. Идейно-тематични и художествени паралели в творчеството на Волкер, Смирненски и Вапцаров
Симеон Хаджикосев. Генеалогия на един модернистичен мотив

Проблеми на художествения превод
Николай Б. Попов. Проблеми и постижения на преводната проза от неславянски езици през 1984 г.

1100 години от смъртта на Методий
Иван Богданов. Солунските братя и българската култура
Светлина Николова. Делото на великия славянски просветител Методий

100 години от рождението на Асен Златаров
Людмила Баева, Свобода Генкова. Асен Златаров – с любов и верни критерии към литературата

Научни съобщения. Документи
Дженю Василев. Думата на „Литературен глас”

Литературни списания от СССР, ГДР, ФРГ и Белгия

Преглед
Ангел Ангелов. Neohelicon, tomus X. 2, 1983
Илия Пачев. Жанр и жанрова специфика (Литературна морфология) от Иван Попиванов