Issue 5, 1985


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Евтим Евтимов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Великов
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
П. А. Дмитриев
info@litmis.eu
Институт за литература
В. Д. Андреев
info@litmis.eu
Институт за литература
Томас Ман
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитри Иванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги М. Григоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Пенчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Цветков
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Дочев
info@litmis.eu
Институт за литература
Константин Мечев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

В. Д. Андреев, П. А. Дмитриев (Ленинград). Н. С. Державин – един от основоположниците на съветското славянознание (Към 150-годишнината от началото на славянознанието в университетите на Русия и СССР)
Николай Аретов. Книжовникът и преводачът Димитър Т. Душанов
Розалия Ликова. Николай Лилиев – поетът на жадуваната хармония

Из световната естетическа мисъл
Томас Ман. За себе си

Проблеми на художествения превод
Димитри Иванов. За младите преводачи на художествената проза

Профили
Евтим Евтимов. Под знака на високата мярка (Георги Джагаров)

40 години от победата над хитлерофашизма и японския милитаризъм
Георги М. Григоров. Българските поети през Отечествената война
Георги Пенчев. Цвете до старата каска. (Размисли за родолюбието през годините на Отечествената война, отразено в нашата поезия).
Иван Цветков. Лириката на Александър Твардовски

Научни съобщения. Документи
Стефан Великов. Писма на Николай Лилиев до Асен Разцветников
Владимир Янев. Поправките на Николай Лилиев

Литературни списания от СССР, ГДР, Австрия и Испания

Преглед
Димитър Дочев, Ангел Ангелов. Традиция. Литература. Действителност. Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание, сборник
Константин Мечев. Страници от историята на Търновската книжовна школа от Георги Данчев
Илия Тодоров. Paisi von Chilandar, Slawobulgarische Geschichte