Issue 7, 1984


Литературна мисъл
Бистра Ганчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Енчо Мутафов
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Благовеста Касабова
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Дудевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Спасов
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Янева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Здравко Дунов
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Стоянова
info@litmis.eu
Институт за литература
Юлия Обретенова
info@litmis.eu
Институт за литература
Васил Пернишки
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Шайкевич
info@litmis.eu
Институт за литература
Жоржета Чакълова
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Владимир Балчев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Катя Бъклова. Нови идеи в българския пътепис от началото на века (Страшимир Кринчев – В страната на палмите)
Здравко Дунов. Реализмът е нещо безпощадно
Енчо Мутафов. В търсене на собствената норма за нашето културно развитие
Исак Паси. Епоха, изкуство и култура в естетиката на Хосе Ортега-и-Гасет
Людмила Стоянова. За традициите на мита и вълшебната приказка в литературната фантастика
Христина Балабанова. Литературната история

Проблеми на литературната анкета
Катя Бъклова. За литературния прототип
Бистра Ганчева. В лекционния курс
Александър Йорданов. Критическа преценка
Юлия Обретенова. За творческата интелигенция
Васил Пернишки. Обучението по литература
Иван Сарандев. Продължение на традицията
Владимир Янев. Литературната съвременност
Катя Янева. Документалната стойност

Чуждестранни българисти
Борис Шайкевич (Одеса). Българската социалистическа литература и изобразителното изкуство през 30-те години

Към 40-годишнината от социалистическата революция в България
Благовеста Касабова. Състояние и проблеми на съвременната белетристика за деца и юноши

Пред 30-годишнината от априлския пленум и XIII конгрес на БКП
Иван Спасов. Марий Ягодов – националносамобитен белетрист

Научни съобщения. Документи
Боньо Ангелов. За книжовното наследство на Онуфрий Попович
Владимир Балчев. Поетически опити на Неофит Бозвели от 30-те години на XIX в.

Литературни списания от СССР, ГДР, Австрия

Преглед
Христо Дудевски. Георги Караславов и неговият свят от Стефан Коларов
Жоржета Чакълова. Prace z dejin slavistiky. IX. Usporodal Jan Petr