Issue 6, 1984


Литературна мисъл
Георги Цанков
Institute for literature, BAS
Жана Николова-Гълъбова
info@litmis.eu
Институт за литература
Зоя Андонова
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Гранитски
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Сергей Райков
info@litmis.eu
Институт за литература
Мая Велева
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Иван Гранитски. Марксовата публицистична полемика от Рейнски вестник до Немско-Брюкселския вестник (1842 – 1847)
Жана Николова-Гълъбова. Красотата като обект на превъплъщение в комедиите на Шекспир

Проблеми на художествения превод
Стефан Коларов. Руска и съветска преводна проза
ЛМ - Годишен преглед на преводната литература
Георги Цанков. Преводът на художествената проза от западни и неславянски езици през 1983

Към 40-годишнината от социалистическата революция в България
Елка Константинова. Съвременната българска фантастична литература

Пред 30-годишнината от априлския пленум и XIII конгрес на БКП
Сергей Райков. Патосът на преодоляването

Научни съобщения. Документи
Зоя Андонова. За творческите тайни на романа Обикновени хора на Георги Караславов
Мая Велева. Видове повествование в съвременната българска художествена проза

Литературни списания от СССР, Полша и Франция

Преглед
Александър Йорданов. Теодор Траянов - грядущ и непознат от Стоян Илиев
Едвин Сугарев. Поезията на немския експресионизъм от Надежда Попова-Андреева