Issue 5, 1984


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Симеон Янев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Алда Джамбелука-Коссова
info@litmis.eu
Институт за литература
Людмила Григорова
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Пантелеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Евелина Балчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Сарандев
info@litmis.eu
Институт за литература
Емил Щайгер
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Василев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Към 40-годишнината от социалистическата революция в България
Нина Пантелеева. Търсачи на Златното руно (70 години от рождението на А. Гуляшки)
Евелина Балчева. Романът на Павел Вежинов Нощем с белите коне

Илия Тодоров. Публицистиката на Кузман Шапкарев
Симеон Янев. Цани Гинчев и естетическият вкус на Възраждането
Милена Цанева. Франция в поезията на трима българи
Ангел Ангелов. Щайгер и „иманентното тълкуване”

Анкети
Иван Сарандев. Елисавета Багряна: поезията е трудно и отговорно дело

Чуждестранни българисти
Алда Джамбелука-Коссова (Италия). Литературознание и филология?

Из световната естетическа мисъл
Емил Щайгер. Проблемът за обрата на стила

Научни съобщения. Документи
Стефан Василев. Спомени за Т. Г. Влайков
Надежда Александрова. Георги Райчев и Димчо Дебелянов

Литературни списания от Австрия

Преглед
Людмила Григорова. Споменни есета от Ефрем Каранфилов
Николай Аретов. Бокачо средневековный от Виторе Бранка