Issue 2, 1984


Литературна мисъл
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стоян Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Розалия Ликова
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Йонка Найденова
info@litmis.eu
Институт за литература
Пирин Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Снежана Зарева
info@litmis.eu
Институт за литература
Игор Золотуски
info@litmis.eu
Институт за литература
Карол Телбизов
info@litmis.eu
Институт за литература
Валентин Оскоцки
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Сабина Беляева. Човек, движение, път
Пирин Бояджиев. „Случаят” Панаит Станчов
Снежана Зарева. Към феномена Чичовци
Стоян Илиев. Поетическата драма на Димчо Дебелянов или драмата на късноромантичното творчество
Розалия Ликова. Николай Райнов - символизъм и модернизъм в българската проза
Милена Цанева. Поет и общество (Наблюдения върху еволюцията на писателския тип в първите следосвобожденски десетилетия)

175 години от рождението на Гогол
Игор Золотуски (Москва). Гогол в Москва

Научни съобщения. Документи
Йонка Найденова. Основни моменти от проникването на поезията на Петьофи у нас през периода 1877-1944
Карол Телбизов. Банатската българска книжнина (Обзорен библиографски очерк)

Литературни списания от Франция и САЩ

Преглед
Георги Димов. Софроний Врачански. Личност и творческо дело от Иван Радев
Валентин Оскоцки. Истинският път към истината („Необходимостта на диалектиката. Към методологията на изучаване интернационалното единство на съветската литература” от Юрий Суровцев)
Иван Попиванов. Пример за творческа позиция („Върхове на руската класическа литература” от Георги Германов)