Issue 10, 1983


Литературна мисъл
Здравко Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Йорданов
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Сидер Флорин
info@litmis.eu
Институт за литература
Радослав Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елка Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Кунева
info@litmis.eu
Институт за литература
Магдалена Баева
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Дойренска
info@litmis.eu
Институт за литература
Александър Спиридонов
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Пенчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Румен Евтимов
info@litmis.eu
Институт за литература
В. Г. Белински
info@litmis.eu
Институт за литература
Йоанна Списаревска
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

80 години от Илинденско-Преображенското въстание
Стефан Коларов. Вдъхновяващата сила на народния подвиг
Александър Спиридонов. Димитър Талев, Илинден и след това

80 години от рождението на Христо Радевски
Здравко Петров. Партиен поет

Румен Евтимов. „Новата” проза на Богомил Райнов - опит за жанров анализ
Страхил Попов. Човекът и любовта у двама романисти (Антон Страшимиров и Джордже Калинеску) 61
Николай Даскалов. Образната триада в романа на Стефан Жеромски Пепелища

Профили
Георги Пенчев. Дмитрий Фьодорович Марков

Проблеми на художествения превод
Сидер Флорин. Българска антология на руски и нейният преводач

Из световната естетическа мисъл
В. Г. Белински. Съчиненията на Александър Пушкин. Статия десета. Борис Годунов

Научни съобщения. Документи
Виолета Кунева. Немската публицистика за Георги Димитров (1933-1935)
Радослав Радев. Житие и страдание грешнаго Софрония на Софроний Врачански и Автобиографията на А. Робовски
Елка Константинова, Магдалена Баева, Маргарита Дойренска. Новооткрити писма на Димчо Дебелянов до Николай Лилиев

Литературни списания от ГДР, Австрия и Испания

Преглед
Христо Йорданов. Йордан Йовков от Георги Цанев
Йоанна Списаревска. Relazioni storiche e culturali fra l’Itlia e la Bulgaria, Napoli, 1982