Issue 9, 1983


Литературна мисъл
Ваня Бояджиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Добрин Добрев
info@litmis.eu
Институт за литература
Исак Паси
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Евдокия Метева
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Йорданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Евелина Балчева
info@litmis.eu
Институт за литература
Борис Павлов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Радевски
info@litmis.eu
Институт за литература
Мильо Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефана Таринска
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Тонов
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

165 години от рождението и 100 години от смъртта на И. С. Тургенев
Ангел Анчев. Тургенев и българската културна общественост
Борис Павлов. Тургеневите „Стихотворения в проза” и „Малки поеми в проза” от Шарл Бодлер

90 години от рождението на Владимир Маяковски
Христо Радевски. Явлението Маяковски

Симеон Хаджикосев. Към поетиката на Вазовия разказ
Добрин Добрев. Някои наблюдения върху ритмичността на Йовковата проза
Евелина Балчева. Трагедията на „отчуждения” разум („Белият гущер” на Павел Вежинов)
Катя Йорданова. Ракурси на женската психика в романа Травнишка хроника

Георги Димов
. Научно-перспективен подход към социологическите и методологическите проблеми на духовната култура

Профили
Ваня Бояджиева. Тодор Генов

Проблеми на художествения превод
Евдокия Метева. Някои наблюдения върху съвременните преводи на руска стихотворна класика

Научни съобщения. Документи
Стефана Таринска. Документи за театралната дейност на Добри Войников и браилските българи
Илия Конев. Братски труд - първи български литературен алманах
Едвин Сугарев. Българската култура пред списание Der Strum

Литературни списания от ФРГ и Австрия

Преглед
Александър Йорданов. Георги Райчев. Жизнен и творчески път от Елка Константинова
Ангел Тонов. Historia literatury bulgarskiej, Teressa Dambek-Wirgova