Issue 8, 1983


Литературна мисъл
Любомир Стаматов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Георгиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Виктор Бичков
info@litmis.eu
Институт за литература
Трифон Банков
info@litmis.eu
Институт за литература
Ангел Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги М. Григоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Кирил Топалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Великов
info@litmis.eu
Институт за литература
Яна Мутафчиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Цвайг
info@litmis.eu
Институт за литература
Мария Константинова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Любомир Стаматов. Някои наблюдения на Захари Стоянов върху характера на
българина
Катя Станева. Възприемане на поезията през 60-те и 70-те години на XIX в.
Димитър Великов. Литературният кръг „Стрелец” и проблемът за „родното” и „чуждото”
Емилия Алексиева. Поетиката на Чехов и ранните разкази на Емилиян Станев
Георги М. Григоров. Съвременност и лирически герой (наблюдения и размисли върху днешната ни поезия)
Виктор Бичков. (Москва). При изворите на средновековната история на изкуството
Яна Мутафчиева. Драматургия на Артур Шницлер - характерни черти и етапи

Из световната естетическа мисъл
Стефан Цвайг. Монтен

Научни съобщения. Документи
Любен Георгиев. Спомени за Андрей Германов
Мария Константинова. Непубликувани писма на Лора Каравелова

Литературни списания от ФРГ и Франция

Преглед
Кирил Топалов. Българска възрожденска критика от Георги Марков
Ангел Анчев. Върхове на руската класическа литература от Георги Германов
Трифон Банков. Константин-Кирил Философ. Български и славянски първоучител, сборник