Issue 7, 1983


Литературна мисъл
Ралица Маркова
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Радев
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Митова
info@litmis.eu
Институт за литература
Страхил Попов
info@litmis.eu
Институт за литература
Виолета Кунева
info@litmis.eu
Институт за литература
Павел Стефанов
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Нина Пантелеева
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Величка Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Фридрих Шлегел
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛМ. Четърти конгрес на българската култура

60 години от Септемврийското въстание
Стефан Коларов. Септември 1923 и българската литература
Александър Кьосев. Идеята за родното в септемврийската поезия и нейният литературнокритически контекст
Радосвет Коларов. Наблюдения върху времето и пространството в романа Хоро от Антон Страшимиров
Величка Иванова. Баладичното в септемврийската лирика на Асен Разцветников и Никола Фурнаджиев
Катя Митова. За литературната традиция в българската и полската поезия между двете световни войни 69

Страхил Попов. Балканската война и българската литература
Иван Радев. Евтим Евтимов - своеобразието на един интимен свят

Из световната естетическа мисъл
Фридрих Шлегел. Разговор за поезията

Научни съобщения. Документи
Боньо Ст. Ангелов. За пет ръкописа на Софроний Врачански
Павел Стефанов. Към биографията на Тодор Пеев
Виолета Кунева. Непубликувана преписка на Андре Малро с Алфред Курела (1934-1935)

Литературни списания от ГДР и ФРГ

Преглед
Нина Пантелеева. Три книги за Емилиян Станев („Забранените плодове на познанието. Емилиян Станев” от Чавдар Добрев. „Неутолимият. Книга за Емилиян Станев” от Стоян Каролев. „По следите на Емилиянстаневите герои” от Христо Медникаров)
Ралица Маркова. Диалог с времето от Севелина Гьорова 165