Issue 6, 1983


Литературна мисъл
Лидия Михова
info@litmis.eu
Институт за литература
Валентин Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Тодоров
info@litmis.eu
Институт за литература
Пирин Бояджиев
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Димитрова
info@litmis.eu
Институт за литература
Панко Анчев
info@litmis.eu
Институт за литература
Невена Георгиева
info@litmis.eu
Институт за литература
Катя Йорданова
info@litmis.eu
Институт за литература
Димитър Великов
info@litmis.eu
Институт за литература
Матей Шопкин
info@litmis.eu
Институт за литература
Веска Иванова
info@litmis.eu
Институт за литература
Никола Колев
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Илиев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

85 години от рождението и 60 години от смъртта на Христо Смирненски
Матей Шопкин. „Аз много огън хвърлих по земята”
Елена Димитрова. Школуване на таланта (Смирненски и някои от любимите му учители)
Веска Иванова. Ръкописното наследство на Смирненски

Профили
Панко Анчев. Ивайло Петров

Катя Йорданова. Ракурси на женската психика в романа Похвално слово за Неделя от Евтимий Търновски
Илия Тодоров. Неизвестни страници от публицистиката на Найден Геров
Валентин Ангелов. „Предизвикателства” срещу естетиката

Научни съобщения. Документи
Никола Колев. Преподаванията по славистика и българистика в Колеж дьо Франс (1840 – 1923)

Проблеми на художествения превод
Любомир Илиев. Състояние и проблеми на теорията, историята и критиката на превода през 1983

Литературни списания от ФРГ, Австрия и Франция

Преглед
Пирин Бояджиев. Литературна и публицистична дейност на Г. С. Раковски в Румъния от Лаура Баз-Фотиаде
Илия Конев. 1300 Jahre Bulgarien. Teil. 2
Невена Георгиева, Димитър Великов. Приемливите и неприемливите страни на една литературна концепция

Хроника
Лидия Михова. Научна сесия по случай 160-годишнината от рождението на Найден Геров
Катя Бъклова. Научна сесия по случай 160-годишнината от рождението на Алеко Константинов