Issue 4, 1983


Литературна мисъл
Николай Аретов
Institute for Literature, BAS
Сабина Беляева
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Даскалов
info@litmis.eu
Институт за литература
Дора Колева
info@litmis.eu
Институт за литература
Георги Димов
info@litmis.eu
Институт за литература
Бисерка Рачева
info@litmis.eu
Институт за литература
Боньо Ангелов
info@litmis.eu
Институт за литература
Любен Любенов
info@litmis.eu
Институт за литература
С. А. Завадски
info@litmis.eu
Институт за литература
Л. И. Новикова
info@litmis.eu
Институт за литература
Маргарита Славова
info@litmis.eu
Институт за литература
Цанка Рашева
info@litmis.eu
Институт за литература
Мильо Петров
info@litmis.eu
Институт за литература
Юлия Николова
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

90 години от рождението на Елисавета Багряна
Дора Колева. Непресекващият извор на Багянината поезия

Георги Димов. Людмил Стоянов - войнствуващ писател-хуманист, радетел за жизнено правдиво изкуство, за мир и правда в света (По случай 95 години от рождението и 10 години от смъртта му)

Юлия Николова. Чуждото „звучене” и неговото преодоляване в българската възрожденска литературна басня
Мильо Петров. История и художествена литература (За спецификата на историческия роман)
Симеон Хаджикосев. Странната одисея на българския модернизъм
Миглена Николчина. Байрон и митът за Прометей (Една романтическа версия)
С. А. Завадски, Л. И. Новикова (Москва). Изкуство и цивилизация

Проблеми на художествения превод
Любен Любенов. Типични римни похвати на стихотворния превод

Научни съобщения. Документи
Боньо Ангелов. Съвременници на Паисий
Николай Аретов. Рецепцията на Бенджамин Франклин в България през Възраждането
Маргарита Славова, Цанка Рашева. За функционално-стилистичната роля на антропонимите в художествения текст (Наблюдения върху „Старопланински легенди” на Йордан Йовков)

Литературни списания от ГДР и ФРГ

Преглед
Сабина Беляева. Йордан Йовков. Нови изследвания, сборник
Николай Даскалов. Чехи и българи. Културни взаимоотношения от Зденек Урбан
Бисерка Рачева. Literarische Widerspiegelung. Geschichte und theoretische Dimensionen eines Problems, сборник 183