Issue 1, 1983


Литературна мисъл
Катя Бъклова
info@litmis.eu
Институт за литература
Илия Конев
info@litmis.eu
Институт за литература
Иван Попиванов
info@litmis.eu
Институт за литература
Кенет Уайт
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Дончев
info@litmis.eu
Институт за литература
Стефан Коларов
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Христов
info@litmis.eu
Институт за литература
Рада Баларева
info@litmis.eu
Институт за литература
Любомир Тенев
info@litmis.eu
Институт за литература
Николай Черноземски
info@litmis.eu
Институт за литература
Елена Коцева
info@litmis.eu
Институт за литература
Христо Ботев
info@litmis.eu
Институт за литература

СЪДЪРЖАНИЕ

Христо Христов. Към въпроса за ролята на България в културния прогрес на Балканите

120 години от рождението на Алеко Константинов
Катя Бъклова. „А идеали трябват...” (За гражданските позиции и общественополитическата дейност на Алеко Константинов)

80 години от рождението на Камен Зидаров
Стефан Коларов. Между жизнената правда и духовния устрем

Милена Цанева. Поет, герой и читател (Наблюдения върху българската поезия от Ботев до Вапцаров)
Рада Баларева. Драматургията на Страшимиров като момент от развитието на българската драма и Югоизточна Европа (До Освобождението в 1878)

Анализи
Любомир Тенев. Майстори на Рачо Стоянов

Из световната естетическа мисъл
Кенет Уайт. Есета

Научни съобщения. Документи
Николай Черноземски. Съвременното френско сравнително литературознание - проблеми и тенденции за развитие (По материали на сп. Revue de Littérature Comparée)
Николай Дончев. Писма на Георги (Жорж) Папазов, художник и писател

Литературни списания от ГДР, Англия и САЩ

Преглед
Елена Коцева. Български, сръбски и молдо-влахийски кирилски ръкописи в сбирката на Погодин от Климентина Иванова
Илия Конев. Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion. Frankfurt am Mein
Иван Попиванов. Спомени за творци на словото от Стефан Попвасилев